YENİ EKLENENLER
 Ana Sayfa  Site Haritası  İletişim  ENGLISH

Kullanıcı Adı :
Şifre :
 • Üye Ol
 • Şifremi Unuttum
 • T.C. Kimlik No Sorgulama
 • Vergi No Sorgulama
 • Bağkur No Sorgulama
 • Trafik Araştırma
 • Türk Hava Yolları
 • Hava Durumu
 • Vergi Takvimi
 • Aktif : 2
  Bugün : 69
  Toplam : 5,577,826
  ZORUNLU MESLEKİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİMİZİ İLETTİK

   
  “Kamuda çalışan dişhekimlerinin çalışma şartları mesleği gereği gibi yürütebilmekten uzaktır. Sistem çalışan hekimi hata yapmaya zorlayacak şekilde kurgulanmıştır.” 

  30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılı “Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ihdas edilen zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortasına ilişkin Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan sigorta genel şartları ile tarife ve talimat taslaklarına ait görüşlerimizi ilettik. 

  Hazine Müsteşarlığına gönderilen 10.05.2010 tarih ve 003.582 sayılı yazımızda, kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında, çalışma koşullarına ilişkin hiçbir inisiyatifi olmayan dişhekiminin ortaya çıkan zarardan doğrudan sorumluluğunu öngören bu yaklaşım evrensel sorumluluk ölçütlerine ve Anayasa’nın 129. maddesine aykırı olduğu belirtilmiştir.

   Her gün, neredeyse yüzlerce hasta muayene etmesi ve onlarca işlem yapması beklenen kamuda çalışan dişhekimlerinin çalışma şartlarının mesleğini gereği gibi yürütebilmekten uzak olmasına ve sistemin çalışan hekimi hata yapmaya zorlayacak şekilde kurgulanmasına dikkat çekilen yazımızda; çalışma koşullarının düzeltilerek hastaların zarar görmesinin önüne geçmek yerine, sistemi aynı şekilde bırakarak ortaya çıkacak zararı sigorta ettirmeyi düzenleyen bu anlayışın, sağlık hizmetlerinin niteliğini arttırmak gayesinde olmadığının altı çizilmiştir. 

  Öte yandan, prim ödenmesinde sorumlunun belirlenmesine ilişkin düzenlemenin de Anayasa’da ifadesini bulan kamu hizmeti ve kamu görevlisi anlayışına temelden aykırı olduğu belirtilen yazımızda, kamu hizmetinde görevlendirilmiş olan dişhekiminin görevini yaparken ortaya çıkabilecek zararın tazminine ilişkin olarak priminin yarısını doğrudan, yarısını da dolaylı olarak ödediği bir sigorta yaptırmasının zorunlu tutulmasının, kamu hizmeti yürüten herkesin vatandaşa verebileceği olası zararlar için sigorta yaptırmasını istemekten farklı olmadığı ifade edilmiştir.  

  Ayrıca; yasal düzenlemede, özel sağlık kuruluşlarında çalışan dişhekimlerinin sigorta primlerinin yarısının kendileri tarafından ödenmesi de hukuka aykırı olduğu vurgulanan yazımızda; bu dişhekimlerinin ilgili sağlık kuruluşlarında  İş Hukukuna bağlı olarak ücretli çalışmaları nedeniyle ilgili giderlerin işveren tarafından karşılanması gerektiği, aksi yöndeki düzenlemenin, benzer işleri yapan mesleki personel arasında işin niteliğinden kaynaklanmayan farklılıklar yaratılarak eşitlik ilkesine aykırılık oluşturulduğuna yer verilmiştir. 

  Bütün bunlardan başka, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası uygulamasının Tam Gün Yasası içerisinde düzenlenmesi yerine ayrı bir yasa ile tıbbi kötü uygulama ve tıbbi komplikasyonlar arasındaki farkların da mümkün olduğu kadar belirgin şekilde tanımlandığı, yukarıda ortaya koyduğumuz yaklaşıma uygun bir düzenleme yapılmasının isabetli olacağı  Hazine Müsteşarlığına iletilmiştir.    

  Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı ile Genel Şartlarına İlişkin Görüşlerimiz için tıklayınız…   


  Yayın Tarihi : 12.05.2010 - Okunma Sayısı : 3,154
   | 
  Ana Sayfa |  Site Haritası |  İletişim
  TDB |  Kurum ve Kuruluşlar |  Mevzuat |  Tedavi Ücretleri |  İstatistikler |  Sıkça Sorulan Sorular |  Yayınlar |  İlanlar
  Dişhekimleri Odaları |  Dişhekimleri | Sürekli Dişhekimliği Eğitimi  | Basın Açıklamaları |  Toplum Ağız Diş Sağlığı |  Etkinlik Takvimi 
   Cihaz ve Malzeme Şikayetleri |  Ferdi Kaza Sigortası | Kongre&Fuar |  Dişhekimi Bul |  Haber Arşivi
  © 2009 Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Resmi web sayfasıdır