YENİ EKLENENLER
 Ana Sayfa  Site Haritası  İletişim  ENGLISH

MEVZUAT
Kanunlar
Tüzükler
Genel Kurul Kararları
Yönetmelikler
Tebliğler
Yönergeler
Protokoller
Genelgeler
Tabela Standartları
Dişhekimlerinin Her Türlü İletişim Ortamında Yayın Yapmalarına İlişkin Kılavuz
TDB Dişhekimliği Meslek Etiği Kuralları
Hasta Hakları
Tüketici Hakları
MEVZUAT KİTAPÇIĞI 2015


TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARI
HİZMET ÖDÜLÜ YÖNERGESİ

(26 Ekim 2011 tarihli Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dişhekimliği  alanında çalışmaları ile mesleki gelişime, mesleğin topluma yansıtılmasına, Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Oda Organlarında görev alıp Birlik ve  Oda çalışmalarına ve örgütsel gelişmesine katkıda bulunan Oda üyeleri ile Birlik ve  Odalarda  personel statüsünde çalışıp Odanın idari ve mali işleyişine anlamlı ve seçkin katkıda bulunanların yanı sıra toplumsal ve kamusal değerleri korumaya yönelik çalışmalarda bulunanların  bu hizmetlerine ilişkin olarak ödüllendirilmelerini sağlamak amacıyla verilecek ödüllere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge, dişhekimliği alanı ile Birlik ve Oda çalışmalarına katkıda bulunanlara verilecek hizmet ödülleriyle ilgili esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge, 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği kanununun 26.maddesinin (h) bendine dayanarak hazırlanmıştır.

Hizmet ödülü verileceklerin belirlenmesi ve Hizmet ödülünün verilmesi

MADDE 4- (1) Hizmet Ödülü, Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu’nca belirlenenlere ve  Dişhekimleri Odaları Yönetim Kurullarının teklif edeceği adaylardan Merkez Yönetim Kurulunun onaylayacağı kişilere verilir.

(2) Ödül tercihen Başkanlar Konseyi Toplantıları veya Türk Dişhekimleri Birliği Genel Kurul toplantılarında verilir.

Hizmet ödülü

MADDE 5- (1) Türk Dişhekimleri Birliği Ve Dişhekimleri Odaları  Hizmet Ödülü Yönergesi bir “plaket” ile ödülün veriliş nedenini açıklayan “berat”tan oluşur.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Yönerge  Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu`nun 26.10.2011 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu yönerge hükümlerini Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu yürütür.

 

 

Ana Sayfa |  Site Haritası |  İletişim
TDB |  Kurum ve Kuruluşlar |  Mevzuat |  Tedavi Ücretleri |  İstatistikler |  Sıkça Sorulan Sorular |  Yayınlar |  İlanlar
Dişhekimleri Odaları |  Dişhekimleri | Sürekli Dişhekimliği Eğitimi  | Basın Açıklamaları |  Toplum Ağız Diş Sağlığı |  Etkinlik Takvimi 
 Cihaz ve Malzeme Şikayetleri |  Ferdi Kaza Sigortası | Kongre&Fuar |  Dişhekimi Bul |  Haber Arşivi
© 2009 Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Resmi web sayfasıdır