YENİ EKLENENLER
 Ana Sayfa  Site Haritası  İletişim  ENGLISH

MEVZUAT
Kanunlar
Tüzükler
Genel Kurul Kararları
Yönetmelikler
Tebliğler
Yönergeler
Protokoller
Genelgeler
Tabela Standartları
Dişhekimlerinin Her Türlü İletişim Ortamında Yayın Yapmalarına İlişkin Kılavuz
TDB Dişhekimliği Meslek Etiği Kuralları
Hasta Hakları
Tüketici Hakları
MEVZUAT KİTAPÇIĞI 2015

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ ONUR ÜYELİĞİ VE ONUR BELGELERİ YÖNETMELİĞİ


(1-2-3 Kasım 1996 TDB 6.Olağan Genel Kurul Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu yönetmelik, Türk Dişhekimleri Birliği`nce onur üyeliği payesi verilmesine ve onur belgelerinin verilişine dair usül ve esasları düzenlemek amacı ile çıkarılmıştır. 

 

Hukuki dayanak

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik, 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu`nun 38 inci ve 47 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Onur Üyeliği payesinin şartları

MADDE 3 - (1) Genel sağlık ve dişkekimliği mesleği üzerindeki çalışmaları ve yayınladığı eserleri dolayısı ile ülke ve dünya çapında üne kavuşmuş veya dişhekimliği mesleğine, Türk Dişhekimleri Birliği`ne ve Dişhekimleri Odalarına maddi veya manevi yönden önemli ölçüde yardım ve katkılarda bulunmuş kimselere, "Türk Dişhekimleri Birliği Onur Üyeliği" payesi verilebilir.

(2) Onur üyeliği payesi almak için dişhekimi olmak şart değildir.

 

            Onur Üyeliği payesinin veriliş usulü

MADDE 4 - (1) Onur üyeliği payesi; Birlik Merkez Yönetim Kurulu`nun doğrudan doğruya yapacağı teklife dayanılarak veya Dişhekimleri Odaları Yönetim Kurullarının 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu`nun 11 inci maddesine göre yapacağı teklif üzerine Birlik Genel Kurulu kararına dayanılarak verilir.

 

Onur Üyeliği belgesinin çeşitleri, şekli ve veriliş zamanı

MADDE 5 - (1) Onur üyelerine verilecek belgelerin şekli ile bu belgelerin veriliş zamanı Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Onur Üyelerinin hakları

MADDE 6 - (1) Onur üyeliği payesi verilenler, Türk Dişhekimleri Birliği`nin ve Dişhekimleri Odalarının genel kurul toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilirler.

(2) Onur üyeleri, Birlik ve Odalar tarafından düzenlenen ve katılmak için ücret ödenmesi şart olan toplantılara katılım ücreti ödemezler.

(3) Onur üyelerine, "Onur Üyeliği Belgesi" yanı sıra, katılmak istedikleri toplantılarda yakalarına takabilmeleri için onur üyesi olduklarını gösteren bir "Onur Nişanı" verilir.

 

Yürürlük

MADDE 7 - (1) Bu yönetmelik, Türk Dişhekimleri Birliği Genel Kurulu`nca kabul edilmesini takiben yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 8 - (1) Bu yönetmelik hükümlerini Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu yürütür.

 

Ana Sayfa |  Site Haritası |  İletişim
TDB |  Kurum ve Kuruluşlar |  Mevzuat |  Tedavi Ücretleri |  İstatistikler |  Sıkça Sorulan Sorular |  Yayınlar |  İlanlar
Dişhekimleri Odaları |  Dişhekimleri | Sürekli Dişhekimliği Eğitimi  | Basın Açıklamaları |  Toplum Ağız Diş Sağlığı |  Etkinlik Takvimi 
 Cihaz ve Malzeme Şikayetleri |  Ferdi Kaza Sigortası | Kongre&Fuar |  Dişhekimi Bul |  Haber Arşivi
© 2009 Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Resmi web sayfasıdır