YENİ EKLENENLER
 Ana Sayfa  Site Haritası  İletişim  ENGLISH

MEVZUAT
Kanunlar
Tüzükler
Genel Kurul Kararları
Yönetmelikler
Tebliğler
Yönergeler
Protokoller
Genelgeler
Tabela Standartları
Dişhekimlerinin Her Türlü İletişim Ortamında Yayın Yapmalarına İlişkin Kılavuz
TDB Dişhekimliği Meslek Etiği Kuralları
Hasta Hakları
Tüketici Hakları
MEVZUAT KİTAPÇIĞI 2015

TDB 2 OLAĞAN GENEL KURULU
(3-4-5 Kasım 1988 )

TDB 2. Olağan Genel Kurul Kararları  

1. Birlik organlarında görev alacaklara ödenecek yollukların tespiti için günün koşulları gözönüne alınarak, Hizmetlerin yürütülmesi hakkındaki yönetmelik hükümleri çerçevesinde Birlik Yönetim Kurulu`na yetki verilmesine,

2. Birlik için gerekli taşınmazların satın alınması ve mevcut taşınmazların satılması hususunda Merkez Yönetim Kurulu`na yetki verilmesine,

3. Kocaeli D.O.`nın yazısı üzerine, Sakarya-Bolu`daki Dişhekimlerinin ayrılıp Sakarya D.O.`nın kurulmasına,

4. Mezuniyet sonrası eğitim çalışmaları konusunda Merkez Yönetim Kuruluna gerekli yasa düzenlemeleri için çalışma yapmasına,

5. İdam cezalarına insanlık onuruyla bağdaşmayan ve T.C`nin imza koyduğu Uluslararası anlaşmaları ile işkenceye, dünya barışını ve çevre sağlığını tehdit eden nükleer tehlikeye karşı çıkılmasına,

6. Prof. Dr. Yılmaz MANİSALI`nın T.D.B. Onur üyesi olmasına ve onur üyeliği yönetmeliği için çalışma yapılmasına,

7. TDB Ambleminin belirlenmesi için seçilecek yeni yönetime ve odaların yazılı tercihlerine bırakılmasına,

8. Üye aidatları katsayı tespitinde kamuda çalışanların muayene ücretinin 3 katı, serbest çalışanların da 6 katı olarak uygulanmasına,

9. TDB Disiplin yönetmeliğinin maddelerinde değişiklik yapılmasına.

 

Ana Sayfa |  Site Haritası |  İletişim
TDB |  Kurum ve Kuruluşlar |  Mevzuat |  Tedavi Ücretleri |  İstatistikler |  Sıkça Sorulan Sorular |  Yayınlar |  İlanlar
Dişhekimleri Odaları |  Dişhekimleri | Sürekli Dişhekimliği Eğitimi  | Basın Açıklamaları |  Toplum Ağız Diş Sağlığı |  Etkinlik Takvimi 
 Cihaz ve Malzeme Şikayetleri |  Ferdi Kaza Sigortası | Kongre&Fuar |  Dişhekimi Bul |  Haber Arşivi
© 2009 Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Resmi web sayfasıdır