YENİ EKLENENLER
 Ana Sayfa  Site Haritası  İletişim  ENGLISH

MEVZUAT
Kanunlar
Tüzükler
Genel Kurul Kararları
Yönetmelikler
Tebliğler
Yönergeler
Protokoller
Genelgeler
Tabela Standartları
Dişhekimlerinin Her Türlü İletişim Ortamında Yayın Yapmalarına İlişkin Kılavuz
TDB Dişhekimliği Meslek Etiği Kuralları
Hasta Hakları
Tüketici Hakları
MEVZUAT KİTAPÇIĞI 2015

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BAKIM ÜRÜNLERİNİN UYGUNLUKLARINI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ YÖNERGESİ

 

Bilimsel ve teknolojik alandaki hızlı gelişmeler ağız ve diş sağlığı bakım ürünlerinde de görülmektedir. Bu anlamda bilimsel ve teknolojik yeniliklerin izlenmesi bu yönergenin ana prensibidir.

İlkesel bazda her ürüne yönelik ayrı ayrı özel bir yönerge düzenlenmesi yerine genel kuralları belirlenmiş ve ürünün özelliğine göre gerekli araştırmalar aşağıdaki kriterler çerçevesinde yapılacaktır.

1.Uygunluk araştırma çalışmaları; ürünün ulusal veya uluslararası kuruluşların uygunluğunu ya da onayını taşıyıp taşımadığına göre düzenlenir.

2. Uygunluk araştırma çalışmalarında ürünün özelliklerine göre kimyasal, fiziksel, biyolojik, morfolojik ve klinik vb araştırmalar ile literatür taraması çalışması yapılır.

3. Bilimselliği ve tarafsızlığı kanıtlanmış öncelikle iki kurum veya kuruluştan, yoksa kişilerden ürün ile ilgili ikinci maddede belirtilen çalışmalardan gerekli olanları yaptırılır.

4. Ürünler ile ilgili araştırma raporları Merkez Yönetim Kurulu`nda görüşülerek, karar başvuruda bulunan firmaya bildirilir.

 

 

Ana Sayfa |  Site Haritası |  İletişim
TDB |  Kurum ve Kuruluşlar |  Mevzuat |  Tedavi Ücretleri |  İstatistikler |  Sıkça Sorulan Sorular |  Yayınlar |  İlanlar
Dişhekimleri Odaları |  Dişhekimleri | Sürekli Dişhekimliği Eğitimi  | Basın Açıklamaları |  Toplum Ağız Diş Sağlığı |  Etkinlik Takvimi 
 Cihaz ve Malzeme Şikayetleri |  Ferdi Kaza Sigortası | Kongre&Fuar |  Dişhekimi Bul |  Haber Arşivi
© 2009 Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Resmi web sayfasıdır