SAĞLIK BAKANLIĞI 2019 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İLAN METNİ YAYINLANDI KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞLARI İÇİN
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA UYUM KILAVUZU
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 7.ULUSAL KONGRESİ EKİM’DE YAPILACAK SAĞLIK VERİLERİNDE YENİ BİR YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
TTB 70. BÜYÜK KONGRESİ’NE KATILDIK DİŞHEKİMLİĞİ MESLEĞİ TANITIM REHBERİ YAYINLANDI
SAĞLIKTA ŞİDDET DURMUYOR… TDB KONGRELERİ ÇALIŞMA GRUBU İLK TOPLANTISINI YAPTI
DİŞ TEKNİSYENLERİ FEDERASYONU’NDAN ZİYARET İŞSİZ DİŞHEKİMİ ORDUSU YARATILIYOR!
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Tükenmişlik Sendromu’nu
Resmen Kabul Etti
KAMUOYUNA DUYURU
‘Şiddetin her türlüsüne karşıyız’