Ülke Kaynaklarının İsraf Edilmemesi İçin;
İNSANGÜCÜ PLANLAMASI YAPILMADAN DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AÇILMAMALIDIR...
NORMALLEŞME SÜRECİNDE BİR ADIM DAHA
TDB GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI YÖNETMELİKLE İLGİLİ YENİ BİR DANIŞTAY KARARI
​Mühendisler, Mimarlar, Şehir Plancıları, Tabipler,
Dişhekimleri ve Mali Müşavirler olarak;
TBMM’YE ÇAĞRIMIZDIR
BASIN AÇIKLAMASI
DEMOKRASİNİN TEMEL GÜVENCESİ MESLEK BİRLİKLERİNE DOKUNMA!
Prof. Dr. Atilla Stephan Ataç, Medikritik`e konuştu...
"Covid-19 Pandemisi ve Normalleşme Sürecinde Dişhekimleri"
e-İMZA VEYA MALİ MÜHÜR TEMİN SÜREÇLERİ DEVAM EDEN DİŞHEKİMLERİNİN BAŞVURU TALEBİ
İnteraktif Vergi Dairesinde Kullanıma Açılmıştır
DR.DUYGU İLHAN
`GLOBAL HEALTH DELİVERY PROJECT-HARVARD`
PROGRAMINA KABUL EDİLDİ
ZORUNLU SİGORTADA DURAKSAMA GİDERİLDİ
E-SERBEST MESLEK MAKBUZU`NA GEÇİŞ TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK YOKTUR SAĞLIK ÇALIŞANLARININ COVID-19’A YAKALANMASI;
SADECE HASTALIK DEĞİL, İŞ KAZASIDIR...