SAĞLIKTA ŞİDDET DURMUYOR ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEN NEZAKET ZİYARETİ TDB YÖNETİMİNDEN SİYASİ PARTİ ZİYARETLERİ
TTB HEYETİ, YENİ YÖNETİMİMİZİ ZİYARET ETTİ ‘DÜŞÜNCELERİNİ İFADE ETMEK VE
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI OLMAK SUÇ OLMAMALI’
16 ve 17. DÖNEM TDB ORGANLARI ARASINDA
DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI
‘BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI’NIN İKİNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ TDB YASASINDAKİ DEĞİŞİKLİK FDI DÜNYA DİŞHEKİMLİĞİ 2019 YILI KONGRESİ ABD’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK
VAN DİŞHEKİMLERİ ODAMIZ KURULDU KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜTMESİ BİR KEZ DAHA DURDURULDU FDI BAŞKANI DR. GERHARD SEEBERGER’İN KKTC ZİYARETİ