Değerli Meslektaşımız; 

Kamuda  ya da  serbest ortak  çalışma birimlerinde çalışan sizlerin web sitemizde oluşturulan bu platform üzerinden sorunlarını ve bunların çözümüne yönelik görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

Türk Dişhekimleri Birliği​

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________