Değerli Meslektaşımız; 

Web sitemizde oluşturulan bu  platform üzerinden;  serbest çalışan dişhekimlerinin  2020 yılında Uygulayacakları Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesinin belirlenmesine yönelik çalışmalara ışık tutması bakımından tarife konusundaki görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

Türk Dişhekimleri Birliği​

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________