ÜLKE KAYNAKLARI AKILCI ve OPTİMUM KULLANILMIYOR


03.03.2009

Türk Dişhekimleri Birliği; özellikle 90`lı yıllardan itibaren sayıları gün geçtikçe artan ve birer seçim yatırımı haline gelen yeni açılan dişhekimliği fakültelerinin, ülke kaynaklarının ve insan gücünün israfı anlamına geleceği konusunda geçmiş dönemlerdeki ve bugün işbaşında bulunan iktidarı, Sağlık Bakanlarımızı ve ilgili makamları hem sözlü hem de yazılı olarak defalarca bilgilendirmiştir.

Ancak en son olarak 28.02.2009 tarihli resmi gazetede yayımlanan 5839 sayılı Kanun ile İstanbul`da Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından kurulan Yeni Yüzyıl Üniversitesi bünyesinde bir dişhekimliği fakültesi açılmıştır.

Hiçbir plan ve program olmaksızın, teknik ve fiziki alt yapıları hazırlanmadan ve öğretim elemanları yetersiz olarak açılan fakültelerimiz, önemli bir ülke gerçeği olarak karşımızda durmaktadır.

Günümüzde nüfusu, sağlık çalışanlarının sayısına bölerek insan gücü planlaması anlayışı terk edilmiştir. İnsan gücü planlamasında eğitim, istihdam, talep, coğrafi dağılım, orta ve uzun vadeli sağlık hedefleri v.b. gibi pek çok parametre göz önüne alınmaktadır.

Dişhekimi ihtiyacı; dişhekimliği eğitiminin içeriği, toplumun diş sağlığına olan ihtiyaç ve talebi, dişhekimlerinin coğrafik dağılımı, orta ve uzun vadeli sağlık hedefleri v.b. kriterler göz önüne alınarak belirlenmelidir.

Ülkemizde dişhekimliği hizmetlerinin yaklaşık %80`i özel sağlık kuruluşlarında verilmektedir. Ve son yıllarda giderek artan bir şekilde meslektaşlarımız, iş yerlerinde ya boş oturmakta ya da muayenehanelerini kapatıp, başka geçim alanları bulmaya çalışmaktadırlar.

Devletin ve ailelerin milyarlarca harcama yaparak 5 yıl eğitim aldırdığı dişhekimlerinin resmi kurumda istihdam edilememeleri-edilmemeleri ya da milyarlarca yatırım yaparak açtıkları muayenelerinde boş oturmaları ekonomik ve insani açıdan doğru değildir.

Dünyada yaşanan ekonomik krizin ülkemizdeki yansımaları, ülke kaynaklarının akılcı ve optimum kullanımını gerektirirken, yeni dişhekimliği fakültelerinin açılması, halkımızdan alınan vergilerin yanlış kullanımı sonucu heba edilmesi ve işsiz dişhekimlerine yeni mağdurların eklenmesi anlamına geldiğini yetkililerin ve kamu oyunun bilgisine sunarız.

Prof. Dr. Murat AKKAYA
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Başkanı