ALT YAPI YOK!.. DİŞHEKİMİNE İŞ YOK!.. HİÇ DURMADAN FAKÜLTE AÇILIYOR?

18.02.2010

Ülkemizdeki politikasızlığın yeni ve sıcak bir örneğini Ordu’dan bir rektörümüz kamuoyuna seslendiriyor:  “bina yok”, “sağlık personeli yok”,  “akademisyen arayışlarımız sürüyor”… 

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof.Dr.Haluk Kefelioğlu’nun, 25 Mart 2009  tarihinde kurulan Dişhekimliği Fakültesi ile ilgili olarak  kamuoyuyla paylaştığı sıkıntılar bunlar. 

Bir üniversitemiz plansızlıkla, altyapı eksiklikleri ve teknik yetersizliklerle boğuşurken, 29.Dişhekimliği Fakültesi’nin kuruluş haberi basın manşetlerine taşınıyor:

“Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Rektör Prof. Dr. Güner Önce`ye, Dumlupınar Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nin Bakanlar Kurulu onayından geçtiği müjdesini verdi.” 

Ülkemizin dişhekimine ihtiyacı olmadığına yönelik bilimsel gerekçeleri ve buna ilişkin verileri geçmiş dönemlerdeki ve bugün işbaşında bulunan iktidara, Sağlık Bakanlarımıza ve ilgili makamlara hem sözlü hem de yazılı olarak defalarca sunmamıza ve görüşlerimizin de uygun bulunmasına rağmen, hangi bilimsel ve toplumsal gerekçelere dayandırıldığı açıklanmayan yeni dişhekimliği fakültelerinin açılmasını anlamakta zorluk çekiyoruz.  

Teknik ve altyapı eksiklikleri ile plansız ve programsız bir şekilde adeta birer seçim yatırımı olarak alelacele kurulan dişhekimliği fakültelerinin  içinde bulundukları durum maalesef ortadadır. Bugün yeni kurulan 6 dişhekimliği fakültesinde akademik kadro, bina ve teknik personel tahsisi yapılmadığı için henüz eğitim verilmemektedir.  

Ülkemizde dişhekimliği hizmetlerinin yaklaşık % 71`i özel sağlık kuruluşlarında verilmektedir. Ve son yıllarda giderek artan bir şekilde meslektaşlarımız, iş yerlerinde ya boş oturmakta ya da muayenehanelerini kapatıp, başka geçim alanları bulmaya çalışmaktadırlar. 

Devletin ve ailelerin milyarlarca lira harcama yaparak 5 yıl eğitim aldırdığı dişhekimlerinin resmi kurumda istihdam edilememeleri-edilmemeleri ya da milyarlarca lira yatırım yaparak açtıkları muayenehanelerinde boş oturmaları ekonomik ve  insani açıdan doğru değildir.  

Yeni Dişhekimliği Fakültelerinin açılmasına; “Evet” demek, “diplomalı işsiz yaratmak” ve  “devletin-halkın cebinden çıkan değerin boşa gitmesi”  demektir.  

Türkiye ve Türkiye halkının, çağdaş ülke insanlarının yaşam koşullarına eriştirilmesi hedefinin yakalanabilmesi, geçmiş iktidarların popülist politikalarından uzak durulması ile gerçekleşecektir. Hiçbir yetkilinin bu tespite karşı çıkmamasına rağmen yapılanların farklı olması,  ülkemizin ve mesleğimizin geleceği ile ilgili endişelerimizin daha da arttırmasına neden olmaktadır.  

Bu konudaki duyarlılığımız meslektaşlarımıza, halkımıza ve ülkemize karşı sorumluluğumuzun gereğidir.  

Yetkililerin, endişelerimize ve kaygılarımıza sadece katılmakla kalmayıp,  bilimin ve aklın yol göstericiliğinde  yetkilerini kullanmalarını diliyoruz.        

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ YÖNETİM KURULU