SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN HEKİM EMEĞİNE SALDIRI

13.05.2010

2007 yılından beri Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmayan dişhekimlerinin emeğinin değeri, 10 yıl önceki düzeye çekilmeye çalışılıyor. 

Dişhekimleri için zamanı geriye çeviren Hükümet neden diğer konularda da bunu yapmıyor? 

Benzin % 154,  Et % 162,  Ekmek  % 300,  Elektrik % 137 artmışken, hekim emeği gibi kutsal bir değerin siyasal rant haline getirildiği bir dönem yaşanmaktadır.

Dişhekimleri enflasyonun sorumlusu mu?

Dişhekimliği sektörünün yok edilmesine yönelik tüm eylemleri kınıyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi 2007 yılından beri Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmamaktaydı. 2007 yılından 2010 yılına kadar birçok üründe fiyat artışı olurken ve enflasyon oranı ortada iken; Sağlık Bakanlığı dişhekimlerinin ücret tarifesini onaylamayarak bekletti.

Mesleğimiz açısından hak kayıplarına neden olan bu durum karşısında TDB olarak yargı yoluna gittik. Değişik tarihlerde emeğimizin korunması adına açtığımız davalarla mahkemelerde hak arayışlarımızı sürdürdük. En son olarak Ankara 4.İdare Mahkemesi 2009/1887 Nolu kararı ile Birliğimizin talebini haklı bularak, bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın Asgari Ücret Tarifemizi onaylaması ile ilgili lehimize karar verdi.

Ne var ki Sağlık Bakanlığı ne mesleğimizin sorunlarını ne de mahkeme kararını tanımayan tutumunu sürdürerek inanılması güç bir uygulama yoluna giderek, 2007 Asgari Ücret Tarifemizi yaklaşık yarı yarıya düşürdü. Halbuki aynı iktidar döneminde önceki yıllarda asgari ücret tarifelerimiz 5 kere onaylanmıştır. Bu rakamlar anlaşılır olmaktan gerçek ücretlendirmeyi göstermekten o kadar uzaktır ki, devlette bile maliyet bunun üzerindedir.

Asgari Ücret Tarifemizde yapılan bu değişiklik hekimin emeğiyle yaşamasını engelleyen ve halkı kalitesiz hizmete mahkum etmeye yönelik bir girişimidir. Bu tavır, Hükümetin emeğe ve vatandaşına verdiği değerin ölçütüdür.

Birliğimizin konuya ilişkin hukuki girişimleri devam etmekte olup, halen 2007 yılı Asgari Ücret Tarifesi geçerlidir.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ