YEŞİL KARTLILAR DA KORUYUCU UYGULAMALAR ALTINA ALINMALI


BASIN AÇIKLAMASI
11.10.2010

Bilindiği gibi Genel Sağlık Sigortası uygulamasının en önemli gerekçelerinden biri tüm toplum kesimleri için eşit ve ulaşılabilir sağlık hizmetlerinin sağlanması idi. Ne var ki ağız ve diş sağlığı uygulamalarında kamunun yeşil kartlı vatandaşlarımıza dönük olarak, çarpık ve mantık dışı uygulamaları sürmektedir.  

Maliye Bakanlığı Bütçe Kontrol Genel Müdürlüğü 15.01.2010 tarihli 465 sayılı yazısı ile 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmeliğin 16.maddesine göre yalnız diş çekimi ve diş protezlerinin, Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, Sosyal Sigortalara bağlı diş hastaneleri, Ağız Diş Sağlığı Merkezleri ile bu birimlere bağlı hastanelerin diş ünitelerinde yapılacağı, açıklanmaktadır. 

Bu yazıya göre yeşil kart sahibi vatandaşlarımıza, diş çekimi ve diş protezleri ücretsiz olarak sunulurken; dolgu, kanal tedavisi, diş eti tedavisi gibi uygulamalar kapsam dışında tutulup ödeme yapılmamaktadır. Bilimsel bakış açısıyla bakıldığında; dişlerin ağızda tutulmasını hedefleyen, koruyucu uygulamaların öncelikli olarak karşılanması gerekirken, tam tersine çekim ve protez yapılması her yönüyle yanlış bir uygulamadır. Kamu kurumlarında hizmet sunan meslektaşlarımız açısından da bu uygulama rahatsızlık vericidir. Kurtarılabilecek dişler hastanın ücretini karşılayamaması nedeniyle çekilebilmekte ve aslında maliyeti daha fazla olan protezler yapılmak durumunda kalınmaktadır.  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ); diş ve diş eti rahatsızlıklarını önlenebilir, ama yaygınlığı ve tekrarlama oranları nedeni ile insanların karşılaştığı en büyük sağlık sorunlarından birisi olarak tanımlamaktadır. Önlenebilir hastalık grubunda tanımlanan diş ve diş eti hastalıklarının önlenmesine yönelik koruyucu uygulamaların yapılmaması,  uzun vadede ağız ve diş sağlığı harcamalarının artmasına ve genel sağlıkla ilgili ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Daha önce TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu görüşmeleri sırasında tarafımızdan dikkat çekildiği üzere Maliye Bakanlığı’nın bir an önce bu yanlış uygulamayı sonlandırmasını, yeşil kartlılara diğer sigortalılarla aynı hakların tanınmasını eğer kısıtlı bir ödeme yapılacaksa öncelikle dişlerin ağızda tutulmasını ve koruyucu tedavilerin karşılanması gerekliliğini tüm kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.  

Prof.Dr.Murat AKKAYA
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Başkanı