TDB 17.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ BASIN AÇIKLAMASI