TDB AKADEMİ
‘Tanıya Giden Yol : Klinik ve Radyolojik Değerlendirme’
Konulu Konferans Yapıldı