AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ DE REKLAM YAPAMAZ


Sağlık Bakanlığı Bilecik Ağız Diş Sağlığı Merkezi’nin web sitesinde yapılan tanıtımlarda merkezin reklamının yapıldığı ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 8. Maddesine aykırı davranıldığı gerekçesiyle Birliğimiz tarafından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Reklam Kuruluna 28.12.2009 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

Reklam Kurulu’nun 12.10.2010 tarih ve 181 sayılı toplantısında Bilecik Valiliği Bilecik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin web sitesinde yayınlanan tanıtımlar hakkında 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun değişik 17. ve 25/8 maddeleri uyarınca durdurma cezası verilmiştir.

Sağlık hizmetinin sunulmasında reklam yapılması, yasa koyucu tarafından istenmeyen bir durumdur. Hukuksal düzenlemelerin açık hükümleri, sağlık kuruluşlarının reklam yapmasını kesin biçimde yasaklamıştır. Söz konusu yasak sadece özel sağlık kurum ve kuruluşlarını değil resmi sağlık kurum ve kuruluşlarını, bu arada Ağız Diş Sağlığı Merkezlerini de kapsamaktadır.

Reklam Kurulu’nun ilgili kararı, bütün sağlık kurum ve kuruluşlarının reklam yapmalarının yasak olduğunu vurgulaması bakımından önemlidir.