İNTERNET SİTESİNDEN REKLAMA CEZA

İstanbul’da faaliyet gösteren bir özel sağlık kuruluşunun internet sitesindeki bir takım ifadelerin reklam kabul edilmesiyle sağlık kuruluşunun mesul müdürüne disiplin cezası verilmesi işlemi hukuka uygun bulundu.

2008 yılında gerçekleşen olayda, özel sağlık kuruluşu tarafından hazırlanan web sitesinde "implant ve lazerle diş beyazlatma hizmetlerinde ödeme kolaylığı, …dent clup card ile …dent ailesinin seçkin üyelerinden biri olarak size hizmet vermekten onur duyarız, kredi kartına vade farksız 12 taksit, online randevu" gibi talep yaratmaya yönelik reklam içeren ifadelere yer verildiği gerekçesi ile ilanın içeriği nedeniyle reklam ve haksız rekabet niteliği taşıdığı değerlendirilmiş; sorumlu hekim olan dişhekimine para cezası niteliğinde disiplin cezası verilmiştir.

Anılan dişhekiminin Oda tarafından verilen ve Birlik tarafından onaylanan disiplin cezasının iptali istemiyle açtığı davada Mahkeme, “Olayda, davacıya para cezası verilmesine konu teşkil eden ve dosya içinde yer alan söz konusu Web sitesindeki duyuruların incelenmesinden; bu ilanın, reklam unsuru içermekte olup, belli bir alanda verilen sağlık hizmetinin ticari bir niteliğe büründürülerek alıntısı yapılan Yasal ve düzenleyici kuralların ihlali sonucunu doğurduğu görülmektedir.Bu durumda, davacıya yukarıda açıklanan mevzuat hükümlerine aykırılık davranması nedeniyle verilen disiplin cezasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.” gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.

Ankara 10.İdare Mahkemesi Karar No 2008/1668 için tıklayınız…

Davacının Kararı temyizi ve karar düzeltme talebi üzerine dosyayı değerlendiren Danıştay 8. Dairesi, Türk Dişhekimleri Birliği işleminin ve Mahkeme Kararının hukuka uygun olduğunu saptayarak davacının her iki talebini de reddetmiştir. Mahkeme kararı bu suretle kesinleşmiştir.

Danıştay 8.Daire Karar No 2012/ 4062 için tıklayınız…

Danıştay 8.Daire Karar No 2012/ 7438 için tıklayınız…