FDI GENEL KURUL TOPLANTILARI BAŞLADI…

28-31 Ağustos 2013 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek ve 120 ülkeden yaklaşık 8000 dişhekiminin katılacağı, günlük ziyaretçiler ve diğer bileşenlerle toplam 15.000 katılımcı sayısı beklenen FDI 101. Dünya Dişhekimliği Kongresi,  FDI Genel Kurul Toplantıları ile  başladı.

Dünya Dişhekimleri Birliği’ne (FDI) üye olan ülkelerin  ve uluslararası  derneklerin yaklaşık 350 temsilcisi, 25.08.2013 Pazar günü  dişhekimliği meslek politikalarını tartışmak üzere FDI Genel Kurulunda bir araya geldiler.  

Toplantının açılışında ev sahibi sıfatıyla bir konuşma yapan Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Prof.Dr.Taner YÜCEL, kongre hakkında katılımcılara bilgi  vererek, başarılı bir hazırlık dönemi geçirdikleri ifade etti. 8.000’e yaklaşan katılım sayısının ve 1.200 civarındaki bildiri kaydının önemli başarı olduğunu kaydeden YÜCEL, bu başarıda TDB ile FDI’ın uyumlu çalışmasının önemli rol aldığını söyledi. İstanbul’da gerçekleştirilen 101. Kongrenin FDI’ın “franchise” modelini uyguladığı ilk kongre olduğunu, bu modelin organizatör ülkeye belki sorumluluklarla birlikte önemli bir esneklik de verdiğini bunun da başarıya katkı sağladığını belirtti.

Toplantı sonunda yayınlanacak ve tüm dünyaya ilan edilecek "İstanbul Deklarasyonu"  hakkında da bilgi veren YÜCEL, "Deklarasyonda hedef, dişhekiminin genel sağlık alanındaki mesleki sorumluluklarının genişletilmesi ve sistemik hastalıkların erken teşhisinde sorumluluk sahibi olması. Bu kararlar İstanbul Deklarasyonu ile hayata geçirildiğinde genel sağlığın korunması ve genel sağlıklılık halinin sürdürülmesi, geliştirilmesi gibi ilkeler dünya dişhekimlerine temel oluşturacak. Tüm dental ve medikal kuruluşların multidisipliner bir yaklaşım göstermesi hedefleniyor. Sonuç olarak bir dişhekimi, muayenehanesine gelen bütün hastaların genel sağlığından da sorumlu olacak. Bu tablo ağız ve genel sağlık ilişkisinin kurulmasında benimsenen yeni yaklaşımı bize anlatıyor. Unutulmamalı ki ağız ve diş hastalıkları, ülserden kalp krizine, diyabetten kansere birçok hastalığın sebebi olabiliyor." diye konuştu.

Görevini tamamlayan FDI Başkanı Orlando Monteiro Da SILVA da Genel Kurul’a hitap ederek iki yıllık başkanlık dönemini değerlendirdi.  FDI 2020 Vizyonu, Faz II çalışmaları ve Afrika’ya yönelik çalışmalardan bahseden Da SILVA,  İstanbul Kongresinin ardından 2014 kongresinin Yeni Delhi (Hindistan) ve 2015 kongresinin de Bangkok’ta (Tayland) yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

FDI Başkanının ardından söz alan FDI Saymanı Dr. Kathryn KELL de, FDI’ın bütçesi ve mali konularda kongre ve diğer organizasyonlardaki yeni uygulamalar hakkında bilgiler verdi. Franchise modelinin başarılı uygulamasını İstanbul’da gördüklerini belirten FDI markasıyla çeşitli bölgelerde bölgesel kongreler yapmaya başlayacakları, bunların ilkinin önümüzdeki yıl Güney Amerika’da yapılacağı bilgisini de verdi.  

Gelecek yıllarda dünya ağız sağlığının gelişimi için yol haritası çizmeyi amaçlayan FDI 2020 Vizyonu hakkında hazırlanan videonun gösterilmesinin ardından Prof. Dr. Michael GLİCK, bu hedeflerin neleri içerdiği ve hedeflere varmak için belirlenen yollara ulaşım bilgileri verdi.  

Çeşitli örgütsel sorunların ele alındığı Genel Kurul’da FDI’ın Live Learn Laugh (LLL) Projesi ve Dünya Dental Gelişim Fonu gibi projeler hakkında bilgiler verildi. Dünya sağlık örgütüyle ilişkiler kapsamında bulaşıcı olmayan hastalıklar içerisinde ağız sağlığı sorunlarının yerine değinildi. Afrika Stratejisi, 20 Mart Oral Sağlık Gününün kabul görme oranı FDI yayınları gibi gündemler de sırasıyla ele alındı.

Seçimlerde aday olanlarının açıklandığı bölümde ise daha önce ERO Başkanlığı da yapan Patrick HESCOTT (Fransa), 2015-2017 dönemi için FDI Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı. Başkanlığa tek aday olan HESCOTT yaptığı konuşmada delegelerin desteğini istedi.  

Süresi dolan dört konsey üyeliği içinde ABD, Kanada, Fas, Güney Kore, Pakistan, Moğolistan, Hindistan ve halen bu görevi sürdüren TDB Temsilcisi Prof. Dr. Nermin YAMALIK olmak üzere sekiz ülke temsilcisi adaylıklarını açıkladılar. Prof. Dr. Nermin YAMALIK  yaptığı konuşmada FDI’ın başarılı ve başarısız yanlarını bildiğini, öne konulan hedeflerin iyi bir ekip çalışmasıyla başarılmasının pekala mümkün olduğunu belirtti ve delegelerin desteğini istedi.  

FDI Eğitim Komitesi için aday olan Doç. Dr. Hande ŞAR SANCAKLI’nın da içinde bulunduğu komitelere  aday olanların    isimlerinin sunulmasının ardından İstanbul Deklarasyonu tekrar genel kurula sunuldu ve oylanarak kabul edildi.  

Toplantının ardından da her ülke temsilcisi deklarasyon üzerinde yer alan bayraklarının üzerine imza atarak onaylarını sundular. 

     

Çok uzun yıllar sonra ülkemizde yapma fırsatı yakaladığımız FDI Kongresinde imzalanan "İstanbul Deklarasyonu" dişhekimliğine getirdiği yeni bilimsel açılımı ile ülkemiz ve kongremiz hiç unutulmayacak, zihinlerde bıraktığı güzel hatıralarla hep anılacaktır.

İstanbul Deklarasyonu için tıklayınız…