ULUSLARARASI ALANDA BÜYÜK BAŞARI...

FDI 101. Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI) Kongresinde temsilcimiz Prof. Dr. Nermin YAMALIK,  FDI Konsey Üyeliğine ikinci kez seçilerek büyük bir başarıya imza attı.

FDI Konsey Üyeliğinden boşalan 4 üyelik için 8 ülke (ABD, Kanada, Türkiye, Fas, Kore, Hindistan, Moğolistan ve Pakistan) adaylarının yarıştığı seçimlerde Prof.Dr.Nermin YAMALIK, FDI Genel Kurulu’nun 30.08.2013 tarihli oturumunda birinci sırada seçimleri kazandı. ABD, Fas ve Kanada adayları da diğer Konsey üyeliklerine seçildiler.

Prof. Dr. Nermin YAMALIK,  daha önce 2010 yılında Brezilya’da yapılan FDI  98. Kongresi’nde Konsey Üyeliğine seçilmişti. Birliğimizin kuruluşundan itibaren önem verdiği uluslararası ilişkilerde uzun soluklu ve istikrarlı çalışmaları sayesinde FDI’ın en önemli karar organına temsilcimizin ikinci kez seçilmiş olması TDB’nin uluslararası arenadaki saygınlığını ve itibarını bir kez daha gözler önüne sermiştir.  11 Üyesi seçimle gelen ve oy hakkına sahip olan toplam 13 kişiden oluşan FDI Konseyi,  kararların alındığı en üst yapıdır. FDI,  dünya genelinde yaklaşık 1 milyon dişhekimini temsil etmekte ve dişhekimliği alanında önemli uluslararası organizasyon olma niteliği taşımaktadır. 

Doç.Dr.Hande  ŞAR SANCAKLI da  31.08.2013 tarihinde toplanan FDI Konseyi tarafından FDI’ın en önemli Komitelerinden olan FDI Eğitim Komitesine seçildi. Yıllardan beri süregelen yoğun emek, çaba ve inancın ürünü olan bu başarı; meslek örgütümüz için büyük bir onur kaynağı olmuştur.

Prof. Dr. Nermin YAMALIK

Eğitimi

Lisans- 1979-1984 Dişhekimliği Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul -Türkiye. Yüksek Lisans- 1985-1989 Periodontology Anabilim dalı, Dişhekimliği Fakültesi, Hacettepe üniversitesi, Ankara-Türkiye.  1993-1996 M.S. Biyokimya Anabilim dalı, Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara-Türkiye

Şu anki pozisyonu

Tam-zamanlı Profesör, Periodontoloji Anabilim dalı, Dişhekimliği Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara-Türkiye. Periodontolojide Lisans ve Yüksek Lisans öğretimi. Okul içi çalışma - Klinik periodontoloji, implantoloji. Laboratuar çalışmaları – biyokimya.

Genel koordinatör-Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Eğitim İşbirliği Ofisi

Araştırma Aktiviteleri

Periodontal hastalıkların oluşumu ve peri-implant imflamasyonu, bağlayıcı doku yıkımının moleküler mekanizması, biyolojik akışkanların diagnostik potansiyali, enzimler ve sitokinler, kserostomi.

Yayınlar

Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 90 makale, ulusal ve uluslararası dişhekimliği kongrelerinde 70 bilimsel sunum ve 30 konferans, 5 kitap bölümü, bilimsel yayınlarda 310 alıntı, ulusal ve uluslararası dergilerde editörlük kurulu üyesi.

Avrupa Bölgesel Örgütü (ERO)

Delege – 2001 yılından beri

Çalışma Grupları - Eğitim, Kalite, Dişhekimliğinde Kadınlar, Dişhekimliği Mesleği ve Üniversiteler Arasındaki İlişkiler (Başkan)

Dünya Dişhekimleri Federasyonu (FDI)

FDI Projeleri

Delege – 2001 yılından beri
Dişhekimliği Uygulama Komitesi 2001-2004    
Dişhekimliği Uygulama Komitesi 2004-2007
Eğitim Komitesi 2007-2010

Konsey 2010-

Ücretlendirme Komitesi (Konsey) 2010

– Kalite Teminatı ve Dişhekimliği Uygulaması, Dişhekimliği Etikleri Elkitabı, Dişhekimi-Hasta İlişkisi, Dişhekimlerinin Hakları ve Sorumlulukları, Dental Hastaların Hak ve Sorumlulukları, Muskolosketal Bozukluklarl ve Dişhekimliği Uygulama-Ergonomileri, Hasta Güvenliği, Oral Sağlık İşgücü Planlaması, Ulusal Dişhekimleri Birlikleri ev Üniversiteler arasındaki İşbirliği

Türk Dişhekimleri Birliği

Üye- Dış İlişkiler Komisyonu – 2000 yılından beri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
********************

Doç.Dr.Hande ŞAR SANCAKLI

Eğitimi

Lisans- 2000, İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi,
Yüksek Lisans- 2007  İstanbul Üniversitesi  Dişhekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi AD
Doçentlik-2012

Şu anki pozisyonu

Doçent, İstanbul Üniversitesi  Dişhekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi AD

Dişhekimliği Öğrencilerinin klinik öncesi ve klinik eğitimi
Lisansüstü dişhekimliği Öğrencileri için klinik ve teorik eğitim
(Doktora öğrencileri ve Restoratif Diş Hekimliği uzmanlık eğitimi)

•Klinik dişhekimliğinde lazerler
•Ön dişlerde travmatik dental kırıkların restoratif tedavileri
•Adezif dişhekimliği
•Dental Erozyon
•Restoratif Dişhekimliğinde klinik uygulamalar
•Dental Restoratif materyaller
•Dental Çürükler
•Estetik Restoratif Dişhekimliği
•Tıbbi açıdan risk taşıyan hastalarda dental tedavi

Uluslararası Tecrübe

2012, Ziyaretçi Öğretim Üyesi, King’s College Dental Institute, Guy’s Hospital, Birleşik Krallık

Üyelikler

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB)

Uluslararası Dişhekimliği Araştırmaları Cemiyeti (International Association for Dental Research) (IADR)

Avrupa Konservatif Dişhekimliği Federasyonu (European Federation of Conservative Dentistry) (EFCD)

Avrupa Çürük Araştırma Cemiyeti  (European Organisation of Caries Research) (ORCA)

Restoratif Dişhekimliği Birlikleri (Restorative  Dentistry Associations) (RDD)

Yayınlar

Kitap Bölümleri:
Kitap Adı: "Klinik Dişhekimliği Araştırma Özeti"
Yazarlar: Sancakli, HS, Demirci M, Büyükgökçesu S, Külekçi
Bölüm Adı: “ Comparison of Antibacterial Effects of Dentin Bonding Agents In Vitro” Nova Bilim Yayınları, Kitap ID 2339, Bölüm ID 10161,2012

Uluslararası İndeksli dergilerdeki yayınlar; 19, 

Atıflar; bilimsel ve uluslararası indeksli dergilerde 30’un üzerinde atıf

Bilimsel Etkinlikler

•TDB Sürekli Eğitim Konferansları
•1. Restoratif Dişhekimliği Birliği Bilimsel Sempozyumu Ekim,2001 Bolu,Türkiye
•IADR Genel Kurulu 2003 (Göteborg, İsveç)
•CED/NOF/ID IADR -2004 İstanbul Kongresi, İstanbul, Türkiye
•4. Restoratif Dişhekimliği Birliği Uluslararası Kongresi, Manavgat, Antalya, Mayıs 2005
•EFCD Genel Asamblesi, Manavgat, Antalya, Mayıs 2005
•4. Quintessence 3. Uluslararası Sempozyumu, 2005, İstanbul, Türkiye
•CED-NOF IADR 2005 (Amsterdam, Hollanda)
•A’dan Z’ye Laminat Kaplama Uygulamalı Çalıştayı İstanbul Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, 1-2 Eylül  2006
•PEF IADR 2008 Kongresi (Londra, UK)
•TDB 15. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 2008, İstanbul
•ConsEuro 2009 Kongresi,Sevilla,İspanya
•IADR Genel Oturumu, 2010 Kongresi, Barcelona, İspanya
•TDB 18. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi,2012,Bursa, Türkiye
•TDB 18. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 2011, İstanbul
•ConsEuro 2011  Kongresi, İstanbul, Türkiye
•CED-IADR 2011 Kongresi, Budapeşte, Macaristan
•TDB 19. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 2012, Ankara
•1. Dental Estetik Bahar Sempozyumu 2012,Istanbul
•2. Dental Estetik Bahar Sempozyumu 2013,Istanbul
•GC Gradia Direct Workshop, 2012, Londra, UK
•3MESPE, Eğitmeni Eğit Çalıştayı, 2012, İstanbul