REKLAMA CEZA

İstanbul’da faaliyet gösteren bir özel sağlık kuruluşunun yurtdışına yönelik yayın yapan bir televizyon kanalında yaptığı reklam sebebiyle verilen disiplin cezası, Mahkeme tarafından onaylandı.

2012 yılında yapılan reklam yayını üzerine İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından açılan soruşturmada özel sağlık kuruluşunun mesul müdürü olan dişhekimine para cezası niteliğinde disiplin cezası verildi. Bu karar, itiraz üzerine Türk Dişhekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulunda da görüşüldü ve eylemin reklam olduğu, sağlık kuruluşlarının reklam yapmasının yasak olduğu, yapılan reklam sebebiyle mesul müdüre verilen disiplin cezasının da yerinde olduğu tespitiyle itirazın reddine karar verildi.

Disiplin cezasına konu reklam “29 Şubat’a kadar rezervasyon yaptıran herkese 2012 sonuna kadar implant 550 Euro / Diş tedavilerinde ve implant uygulamalarında laser tekniği / bütün işimiz diş / 7 gün 24 saat: Bağcılar, Fatih, Güneşli, Çamlıca, Pendik, Mecidiyeköy / ….. ile kısa bir ara…” ibarelerini taşıyan görsel yayın niteliğindeydi.

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından, bu reklam sebebiyle verilen disiplin cezasının iptali için açılan davada yayının yurtdışına yönelik yapıldığı, ülkeye döviz kazandırılmasının amaçlandığı, özel sağlık kuruluşlarının reklamlarına Türk Dişhekimleri Birliği’nin karışamayacağı gibi savunmalarda bulunulmuş ise de Ankara 10.İdare Mahkemesi tarafından bu iddialara itibar edilmeyerek davanın reddine karar verildi. 

Ret kararının gerekçesinde; reklamda kullanılan ifadelerin Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 32. Maddesinde belirtilen reklam yasağına aykırı olduğu gibi diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete de sebebiyet verdiğinin açık olduğu, TV aracılığıyla sağlık merkezinin reklamını yapmak suretiyle haksız rekabete yol açan sağlık kuruluşunun mesul müdürünün de bundan sorumlu olduğu belirtildi.

Mahkeme kararının davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. Kurulu tarafından yapılan incelemede de Türk Dişhekimleri Birliği işlemi hukuka uygun bulunmuş; İdare Mahkemesi kararının onanmasına karar verildi.

-Yüksek Disiplin Kurulu Kararı

-Ankara 10. İdare Mahkemesi Kararı

-Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4.Kurul Kararı