E-BEYANNAME İÇİN YENİ BİR KARAR DAHA...

Bilindiği gibi Maliye Bakanlığınca yayımlanan 376 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Kasım ayından başlayarak meslektaşlarımıza vergi beyannamelerini elektronik ortamda verme zorunluluğu getirilmişti.

Vergi Dairesi Müdürlüklerine yapılan başvurularda ise, meslektaşlarımıza kullanıcı kodu, şifre ve parola verilmesinin mümkün olmadığı, beyannamelerini ancak serbest muhasebeciler, mali müşavirler aracılığı ile gönderebilecekleri ifade edilmekte idi.

İşlemin yürütülmesinin durdurulması ve iptali için Bursa Dişhekimleri Odasına üye bir meslektaşımız adına açılan ve Birliğimizce üstlenilen davada, Bursa 2. Vergi Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Yürütmeyi durdurma kararına Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından itiraz edilmiştir. Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı’nın bu itirazı, yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen kararda yasaya aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle mahkeme tarafından reddedilmiştir.

Bursa Bölge İdare  Mahkemesi  Kararı için TIKLAYINIZ…