REKLAMIN HER TÜRLÜSÜNE CEZA…

El İlanıyla Reklama Para Cezası

El ilanıyla yapılan reklama verilen disiplin cezasının hukuka uygun olduğu Bölge İdare Mahkemesi tarafından da tespit edildi.

“…. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi -24 saat diş hizmeti - Randevu alan hastalarımız için Soma, Kırkağaç, Akhisar, Manisa’dan gidiş dönüş hizmetimiz vardır.

Tüm muayene ve tedavilerimizde ağız içi kameraları kullanılmaktadır

Konforlu hasta yatak odaları” ibarelerini içeren el ilanlarının dağıtılması sebebiyle Manisa Dişhekimleri Odası tarafından açılan soruşturmada,  Merkez’in sorumlu dişhekimine para cezası niteliğinde disiplin cezası verilmiş; bu ceza kararı TDB Yüksek Disiplin Kurulu tarafından da onaylanmıştır.

Ceza alan Dişhekimi tarafından açılan davada; eylemin reklam olmadığı, sorumlu dişhekiminin kurumsal reklamdan sorumluluğunun olmadığı gibi iddialarla Disiplin Kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülmüş ise de Ankara 9. İdare Mahkemesi davanın reddine karar vermiştir. (Ankara 9. İdare Mahkemesi 2012/1391 E.)

İdare Mahkemesi kararına yapılan itiraz üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge İdare Mahkemesi de bu eylemin reklam olduğu ve sorumlu dişhekiminin disiplin cezasıyla cezalandırılmasının hukuka uygun olduğuna karar verdi. (Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. Kurul 2015/493 E.)

Aynı sağlık kuruluşunun dağıttığı bir başka el ilanında “…deneyimli doktor kadrosu ve güleryüzlü personeli ile hizmet veren ….’de hasta haklarının kullanımı ve hasta memmuniyeti temel ilkemizdir…” şeklindeki ifadelerle reklam yapılması sebebiyle Merkezin sorumlu dişhekimine verilen para cezasını iptal eden Mahkeme Kararı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. Kurulunun kararıyla kaldırıldı. (Ankara 17. İdare Mahkemesi 2013/633E. -  Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. Kurul 2015/449 E.)

Bu kararlara karşı, Davacı Dişhekiminin, son olarak karar düzeltme talep etme hakkı da bulunmaktadır.

İnternet Sitesinde Banner Reklama Verilen Ceza Kesinleşti

Diğer yandan, aynı sağlık kuruluşu tarafından Yeni Asır Gazetesi’nin internet sitesinde yayınlanan banner şeklindeki ilanla reklam yapıldığı için sorumlu dişhekimine verilen uyarma cezasının hukuka uygun olduğu da kesin olarak karar bağlandı. (Ankara 14. İdare Mahkemesi 2012/58 E.; Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul 2013/29755 E. -  Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. Kurul 2015/425 E.) 

Televizyon Programında Reklama Ceza Onaylandı

Katıldığı televizyon programında dişhekimliğinde kullanılan ve dünyada muadili olmayan, daha iyisi bulunmayan bir cihazın kendisinde bulunduğunu belirterek reklam yapan dişhekimine verilen para cezası niteliğindeki disiplin cezasının hukuka uygun olduğuna dair verilen İdare Mahkemesi kararı, davacının itirazı üzerine, Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından da onaylandı. (Ankara 3. İdare Mahkemesi 2010/1911 E. - Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. Kurul 2015/281 E.)

İnternette Kampanya Reklamına Ceza Onaylandı

İnternette yayın yapan bir haber sitesinde banner (bant) olarak yayınlanan “…..dent, bütün işimiz diş. Fatih şubesinin açılışına özel bütün ….dentlerde %50’ye varan indirim” şeklindeki yayının reklam olması sebebiyle merkezin sorumlu dişhekimine verilen para cezasının hukuka uygun olduğu Danıştay tarafından da onaylandı. (Ankara 9. İdare Mahkemesi 2011/1989 E. -  Danıştay 8. Daire 2012/1365 E.)