REKLAMA CEZAYA YARGIDAN ONAY GELDİ

İzmir’de faaliyet gösteren bir özel sağlık kuruluşunun Manisa’da dağıttığı el ilanlarının reklam oluşturması sebebiyle mesul müdüre verilen disiplin para cezasının iptal istemi reddedildi.

Ankara 9. İdare Mahkemesindeki yargılama sonunda verilen kararda, sağlık hizmetlerinde reklamın yasak olduğu hususu dayanaklarıyla belirtildikten sonra, davacının mesul müdürü olduğu sağlık kuruluşuna ait el ilanında yer alan “…Ağız Diş Sağlığı Merkezi-24 saat diş hizmeti-Randevu alan hastalarımız için Soma, Kırkağaç, Akhisar, Manisa’dan gidiş dönüş hizmetimiz vardır” “tüm muayene ve tedavilerimizde ağız içi kamera kullanılmaktadır” “konforlu hasta yatak odaları” ve benzeri ibarelerin talep yaratma amaçlı reklam faaliyeti olduğu saptaması yapılarak davanın reddine karar verilmiştir.

Mahkeme kararının bozulması için temyiz ve karar düzeltme istemlerinde bulunulmuş ise de her ikisi de reddedilerek Mahkeme kararı kesinleşmiştir. 

Mahkeme kararı için tıklayınız…(Ankara 9. İdare Mahkemesi 2012/1391 E. 2013/789 K.)

Temyiz kararı için tıklayınız…(Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. Kurul  2015/493 E. 2015/1218 K.)

Karar düzeltme kararı için tıklayınız…(Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. Kurul 2015/7245 E. 2015/4137 K.)