DANIŞTAY: GİZLİ REKLAMA CEZA VERİLMELİ

Ülke TV isimli televizyon kanalında yapılan bir yayında kendi reklamını yapan bir dişhekimine verilen disiplin cezasının Ankara 12. İdare Mahkemesi tarafından, programın canlı yayın olması gerekçe gösterilerek iptal edilmesi üzerine karar Türk Dişhekimleri Birliği tarafından temyiz edilmişti.

Danıştay 8. Daire tarafından yapılan temyiz incelemesinde, televizyondaki yayında; dişhekiminin muayenesinde kullanılan cihazların en son teknolojiye sahip olduğu, yarım saat gibi bir süre zarfında 14 adet implant uyguladıklarını, muayenehanelerine gelen 103 yaşındaki yaşlı hastaya da aynı tedaviyi uygulayabildiklerini ifade ettiği, canlı yayın esnasında dişhekimine ait muayenehanenin telefon numarasının irtibat kurma amacıyla alt yazı olarak ekrana getirildiği dikkate alındığında, söz konusu hususların bilgilendirme amacını aşarak bilinirlik yaratma ve talep oluşturmaya yönelik olduğu, hastaların ilgisini çekme maksadıyla son teknolojilerin kullanılarak tedavilerin uygulandığının anlatıldığı anlaşılmakla, davacı dişhekiminin eylemlerine uyan kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmış; bu gerekçeyle Mahkeme Kararı bozulmuştur.

Danıştay Kararı üzerine Mahkeme yeniden bir değerlendirme yaparak karar verecektir. 

Ankara 12.İdare Mahkemesi Esas No 2010/613, Karar No 2011/1239 için tıklayınız...

Danıştay 8.Daire Esas No 2012/823, Karar No 2015/755 için tıklayınız...