TELEVİZYON PROGRAMINDA GİZLİ REKLAMA VERİLEN CEZA KESİNLEŞTİ

Sohbet programı adı altındaki bir televizyon yayınında dişhekiminin bütünüyle kendi kişisel reklamını yapması üzerine İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından açılan soruşturma sonucunda verilen disiplin cezası yargıda da haklı bulundu.

Dişhekimi İ.E.’nin 2009 yılında katıldığı televizyon programında muayenehane telefonunu ve elektronik posta adresini de vermek suretiyle reklam yapmış; dünyada daha iyisi bulunmayan bir cihazın kendisinde bulunduğunu beyan ederek de haksız rekabet yaratıcı ve reklam niteliğinde ifadelerde bulunmuştur.

Dişhekimine verilen disiplin cezası Yüksek Disiplin Kurulu tarafından da onaylanmıştır. Dişhekiminin disiplin cezası kararının iptali istemiyle açtığı dava Ankara 3. İdare Mahkemesi’nde reddedilmiş; temyiz üzerine bu Karar Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. Kurul tarafından onaylanmıştır. Davacı dişhekiminin son olarak başvurduğu Karar Düzeltme istemi de Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. Kurul tarafından 07.10.2015 tarihinde reddedilmiştir. Bu suretle, başka bir başvuru yolu da kalmadığından televizyondaki konuşmasında örtülü olarak kişisel reklam yapılmasının etik kurallara aykırı olduğu ve Dişhekimleri Odası tarafından cezalandırılmasının yerinde bulunduğuna kesin olarak karar verilmiştir.

Ankara 3. İdare Mahkemesi 2010/1911 Esas Nolu Kararı

- Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. Kurul 2015/281 Esas Nolu Kararı

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. Kurul 2015/8172 Esas Nolu Kararı