TDB AKADEMİ HASTA OKULU

Ağız-diş sağlığı, genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır. Diş çürükleri ve diş eti hastalıkları, diyabet, kanser, kardiyovasküler ve solunum yolu hastalıkları ile ortak risk faktörü̈ taşımaktadır.

2011 yılında yayınlanan Birleşmiş Milletler Siyasi Deklarasyonu’nda; yılda 36 milyon insanın ölümüne sebep olan bulaşıcı olmayan hastalıklar (kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, solunum yolu hastalıkları, kanserler) ile ağız-diş sağlığını etkileyen hastalıkların aynı risk faktörlerini taşıdığı, dolayısıyla ağız-diş sağlığının korunmasının genel sağlığımızın da korunmasının en önemli ve birincil koşulunu oluşturduğu sonucuna varılmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün tespitlerine göre; diş çürüğü ve diş eti rahatsızlıkları yaygınlığı ve tekrarlama oranları nedeni ile insanların karşılaştığı en büyük sağlık sorunlarından birisidir.

Diş çürüğü ve diş eti hastalıkları aynı zamanda önlenebilir hastalıklar olmasına rağmen, ülkemizde koruyucu sağlık hizmetlerinin uygulanmaması ve bunun sonucunda ortaya çıkan tedavi taleplerinin hizmete ulaşmadaki zorluklar nedeniyle karşılanamaması sonucu diş ve diş eti hastalıklarının yaptıkları yıkım oldukça fazladır.

Koruyucu ağız diş sağlığı uygulamalarının ülkemizde orta ve uzun vadede kamu kaynaklarında yaratacağı tasarruf imkânları, ağız diş sağlığı konusunda alınacak önlemler ile bu yönde toplumuzun dikkatini çekerek  farkındalık yaratmak üzere Birliğimizin yaptığı birçok etkinlik bulunmaktadır.

Bu etkinliklerin biri de Türk Dişhekimleri Birliği Akademisi tarafından  çeşitli hasta gruplarına ve okul öncesi çocuklarda genel sağlık ağız -diş sağlığı ilişkisinin  anlatılacağı "Hasta Okulu" kurulmasıdır.

Yeni kurulan  TDB Akademi Hasta  Okulunda değerli akademisyenlerimiz Mart-Aralık 2016 tarihleri arasında belirlenen konular dahilinde halkımızı aydınlatmak üzere  tamamen gönüllülük esasına dayalı  bir sosyal sorumluluğu üstlenecek.  Program öncelikle Ankara'da başlatılacak olup, ilerleyen zamanlarda diğer illerde de uygulanabilecek.

Hasta okuluna katılım ücretsiz olup, belirlenen kontenjanlar dâhilinde kayıt yaptıran  herkes katılabilecek.

Hasta Okulu Programı ve Afişi