TDB III. AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI PARLAMENTOSU TOPLANDI

Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI) tarafından 20 Mart, ‘Dünya Ağız Sağlığı Günü’ olarak kabul edilmiş olup, bu günde tüm üye ülkelerde bir dizi etkinliklerle toplumda ağız diş sağlığı konusuna dikkat çekilmektedir.

Türk Dişhekimleri Birliği’nin her yıl Dünya Ağız Sağlığı Günü’nde organize ettiği Ağız-Diş Sağlığı Parlamentosu toplantılarının üçüncüsü, 20 Mart 2017 tarihinde Ankara The Green Park Otel’de yapıldı.

KATILIMCILAR

TDB Ulusal Ağız Diş Sağlığı Politikası gündemi ile toplanan ve dişhekimliği alanının bütün paydaşlarının davet edildiği toplantıya; TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Merkez Denetleme Kurulu Üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Taş, Dişhekimleri Odalarının Başkan ve Yöneticileri, TDB Geçmiş Dönem Genel Başkanları; Eser Cilasun, Prof. Dr. Onur Şengün ve Prof. Dr. Murat Akkaya, TDB SDE Yüksek Kurulu Üyeleri, TDB Akademi Yönetim Kurulu Üyeleri, TDB Onur Üyesi  ve 2010-2016 yılları FDI Konsey Üyesi Prof. Dr. Nermin Yamalık, FDI Dünya Ağız Sağlığı Günü Çalışma Grubu Üyesi Dr. Duygu İlhan, Türk Oral ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2.Başkanı Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Orhan, Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yiğit Saysel, Johnson & Johnson Profesyonel Pazarlama Müdürü Ecz.Buket Halvaşi ve İdeal A.Ş Tanıtım Müdürü Hüseyin Sırrı Kuş,  Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Başkanı İbrahim Kara, Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Mehmet Sezai Berber, Türk Eczacıları Birliği II. Başkanı Ecz. Sinan Usta, Türk Hemşireler Derneği (THD) Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba Aksoy, Türk Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri Derneği (TMRT-DER) Başkan Yardımcısı Nezaket Özgür ve Muhasip Üye Nazım Topçu katıldılar.

AÇILIŞ VE TOPLANTININ İLK BÖLÜMÜ

Toplantının açılışını yapan Türk Dişhekimleri Birliği Genel Sekreteri Neslihan Sevim; ‘20 Mart 2013’de Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI) tarafından ağız diş hastalıklarını azaltmak adına farkındalık artırmak, kişilerin, toplumların ve hükümetlerin ağız sağlığını dolayısıyla ağız sağlığına bağlı kaliteli bir yaşamı sağlamaya çalışmak için dikkatlerini çekmek üzere 20 Mart ‘Dünya Ağız Sağlığı’ günü olarak kabul edilmiştir. Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI) Üyesi yaklaşık 200 ülke çeşitli etkinliklerle bugünü “Dünya Ağız Sağlığı Günü” olarak kutlamaktadır.Bu yılın teması “AĞIZ SAĞLIĞINI ÖNEMSE - HAYAT BOYU GÜLÜMSE” olup, hedef; yaşam boyunca gencinden artan yaşlı nüfusa kadar ağız ve dişleri korumaya odaklanmak olacaktır.’ diye konuştu.

Neslihan Sevim’in konuşması için tıklayınız…

Neslihan Sevim’in ardından TDB Genel Başkanı Dr. A.R İlker Cebeci yaptığı konuşmada;  “FDI bu seneki temasında aslında bir yandan da, ağız diş sağlığının sağlanmasının sosyal iyilik halinin bütünlüğüne ve sürekliliğine olan katkısına vurgu yaparak tüm Dişhekimlerine bu farkındalığı yaratmalarını önermektedir. Sosyal iyilik hali, hayat boyu gülümseme hali sadece bembeyaz dişlerle olabilseydi emin olun ki biz Türk Dişhekimleri ülkemiz için hiçbir koşul öne sürmeden, ek bir yetki yada paye beklemeden gece gündüz çalışır bu işi çözerdik. Ancak takdir edersiniz ki beyaz dişlerin yanı sıra, sosyal iyilik hali için; ülkemizde özgürlüklerin geliştirilmesi, demokrasinin olağanlaştırılması, insan haklarının pekiştirilmesi, söz hakkının korunması, yaşam tarzının ve tercihlerin kanıksanması, emeğin hakkını alması, adaletin varlığı da gerekiyor. Biz dişhekimleri bembeyaz dişler için söz veriyoruz, ülkemizi yönetenlerden de aynı sözleri vermelerini istiyoruz.” dedi.

Dr.Ali Rıza İlker Cebeci’nin konuşması için tıklayınız…

Daha sonra sırasıyla TTB Genel Sekreteri Dr. Mehmet Sezai Berber, TMRT-DER Başkan Yardımcısı Nezaket Özgür, TEB II. Başkanı Ecz. Sinan Usta ve SES Eş Başkanı İbrahim Kara kısa birer konuşma yaptılar.

Parlamentonun ilk bölümünde TDB Onur Üyesi ve 2010-2016 yılları FDI Konsey Üyesi Prof. Dr. Nermin Yamalık, FDI Dünya Ağız Sağlığı Günü Çalışma Grubu Üyesi Dr. Duygu İlhan,Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Orhan ile TDB Geçmiş Dönem Genel Başkanı Eser Cilasun birer konuşma yaptılar. Konuşmacılar genel olarak  ağız-diş sağlığının genel sağlık ilişkisine vurgu yapan ve 20 Mart Dünya Ağız Sağlığı Günü’nün farkındalık yaratmada dünya çapında düşünülmüş önemli bir politika olduğu yolunda düşüncelerini dile getirmişlerdir.

TDB Onur Üyesi ve 2010-2016 yılları FDI Konsey Üyesi Prof. Dr. Nermin Yamalık yaptığı konuşmada;  Dünya Dişhekimleri Birliği’nin (FDI) yeni ağız diş sağlığı tanımı, 20 Mart Dünya Ağız Sağlığı Günü’nün bu yılki teması ve dişhekimliği alanında gerçekleştirilen bilimsel çalışma ve projelerin; genel sağlık, yaşam kalitesi, refahı ve ağız diş sağlığı arasındaki ilişkiyi vurguladığının altını çizdi. Yamalık, ‘Bu ilişki aynı zamanda dişhekimlerinin yeni rol tanımı ve artan sorumluluklarını da gündeme getirmektedir. Bu nedenle bizim bugün ki toplantı gibi her platformda ağız-diş sağlığının genel sağlık, yaşam kalitesi ve refahı ile ilişkisini gündeme getirmemize gerekir. Bu açıdan özellikle Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimliği Fakültelerinin yakın ilişkisi ve işbirliği büyük önem taşımaktadır.’ dedi.

FDI Dünya Ağız Sağlığı Günü Çalışma Grubu Üyesi Dr. Duygu İlhan da FDI'ın kuruluşu ve yapısı, amaçlarını ve faaliyetlerini ifade ettiği konuşmasında;  Dünya Ağız Sağlığı Günü’nün 2007'de FDI'ın kurucusu Dr Charles Godon'un doğum günü olan 12 Eylül'de kutlanmaya başladığını, FDI'ın stratejiisine parallelik göstermesi için, -ileri yaşlarda en az 20 dişimiz olmalı, çocukların 20 adet süt dişi var- olgularını çağrıştırması bakımından 2012 yılında 20 Mart'ta kutlanmasına karar verildiğini ifade etti. İlhan,  20 Mart’ın tüm üye birliklerce kutlandığını, hükümetlerin, sivil toplum kuruluşları, sosyal medya, dental sektör ve bütün paydaşların ağız-diş hastalıklarının genel sağlık, iyilik hali ve ekonomi üzerine etkileri konusunda bilgilendirilmesi hedeflendiğini belirtti.

İlhan; 20 Mart Dünya Ağız Sağlığı Günü’nün, ağız-diş hastalıkları üzerine uluslararası en büyük farkındalık kampanyası olduğunu, her yıl özel bir tema ile toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediğini ve bu temanın sağlık profesyonellerinin, hükümet ve toplumların harekete geçmesine ilham verdiğini söyledi.Dünyada 3.9 milyar kişiyi etkileyen ağız diş hastalıklarının 4. en pahalı tedavi edilebilir hastalık olduğunu,  ABD’de 110 milyar $,  AB ülkelerinde ise 2008-2012 yılları arasında harcanan 79 milyar € ile kanserden daha büyük bütçe ile tedavi edilebilir hastalık olduğunu altını çizen İlhan, bulaşıcı olmayan hastalıklarla aynı risk faktörlerine sahip olan ağız diş hastalıklarının; ilişkileri, okul ve işteki özgüveni olumsuz etkilediğini, sosyal izolasyona ve gelirin düşmesine neden olabildiğini vurgulayarak, ağız-diş sağlığımızın genel sağlığımız ve iyi olma halimiz için temel rol oynadığını belirtmiştir.

TOPLANTININ İKİNCİ BÖLÜMÜ; PANEL

Parlamento toplantısının öğleden sonraki oturumunda ise TDB Genel Başkanı Dr. A.R İlker Cebeci, TDB Genel Başkanvekili Hüseyin Tunç, TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Oral,  Hacettepe Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çetin Akar ve TDB Hukuk Müşaviri Av. Mustafa Güler’in yer aldığı panele geçildi.

TDB Genel Başkanı Dr.A.R.İlker Cebeci tarafından yapılan sunumla; meslek örgütümüzün ilke ve sorumluluklarına göre şekillenen, bilimsel bir yaklaşım ile yürütülecek,  toplumun sağlığı ve dişhekimi emeğini ortaklaştıracak adımları izleyerek yöntem geliştirmek;  meslek örgütümüze, aynı değerleri savunmamızı sağlayacak; temel ilke ve değerlerimiz ile sorumluluklarımıza ait kanıt, gerekçe ve aydınlatıcı bilgi sunan bir kaynak oluşturmak üzere;  ‘TDB Ulusal Ağız Diş Sağlığı Politikası’ üretecek Çalışma Grubunun hazırlamış olduğu rapor; tüm bileşenlerin katkısını almak üzere Panel de tartışmaya açıldı.

Sayın Cebeci Çalışma Grubu Raporu sunumunda;

 • Eşitlik ve hakkaniyet
 • Sağlıklı olma ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişme hakkı
 • Toplumun ağız-diş sağlığını iyileştirme koruma  ve geliştirme sorumluluğu
 • Dişhekimlerinin başta sağlıklı ortamda çalışma ve emeğinin karşılığını alma olmak üzere tüm özlük hakları
 • Dişhekimlerinin mezuniyet sonrası sürekli eğitim olanaklarına ulaşma hakkı
 • Mezuniyet öncesinde, uzmanlık ve doktora öğrenciliği döneminde nitelikli eğitim ve olumlu eğitim ortamı hakkı
 • Sağlık alanındaki diğer meslek üyeleri ve bu mesleklerin örgütleri ile işbirliği ve ekip çalışması


yol göstericiler olarak hak, ilke ve sorumluluklara yer verildiğinin altını çizerek,  Çalışma Grubu Raporunda;  politika belirlenirken her aşamada çok sesliliğe ve çoğulcu katılıma ödevler yüklenerek,  rol verildiğini ifade etmiştir.

Bu bağlamda Raporun bundan  sonraki aşamalarında;

 • Genişletilmiş  Yönetim Kurulu  (Başkanlar Konseyi) Toplantısında çalışmanın görüşülüp, onaylanması,
 • Tüm Oda Yürütme Kurulu Üyeleri, Tüm Komisyon Üyeleri, Tüm TDB Organları Üyeleri


- TDB'nin  ilgili komisyonları

 • Türkiye Kamuoyu
 • Yurtdışı paydaşlarımız  (FDI, ERO, CDE, DSÖ)
 • Bilimsel ve akademik ortamlar

ve Dişhekimi meslektaşlarımızla çalışma ortamının  yaratılacağına dikkat çekildi.  

TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Oral yaptığı konuşmada; ‘TDB olarak kuruluşumuzdan bu yana gerek mesleğimizle ilgili gerekse ülke sorunlarıyla ilgili her dönemde sorunu ortaya koyma ve çözüm odaklı çalışmalara imza attık. Politiklarımızı oluştururken FDI'ın mesleki referanslarını da dikkate aldık.  TDB,  toplumda farkındalık yaratacak koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerini geliştirmek ve buna yönelik alt yapı çalışmalarını sponsorlar ve kendi imkânlarıyla gerçekleştirmektedir. Bunun için de son 10 yılda gönüllü dişhekimlerinin emek ve iş gücü hariç 1 milyon liraya yakın harcama yapmıştır. TDB toplumdaki ağız diş hastalıklarının kamu ve serbest dişhekimi potansiyelinin birlikte değerlendirilerek önlenmesine için hizmet alımı teklifindeki yıllık hizmet bedeli çok bulunmuştur. Oysa Bakanlığın bugün tedavi hizmetlerine teklifimizden daha yüksek oranda harcama yaptığını, gerekli planlama yapılmadan ciddi yatırımlara girdiğini biliyoruz. Genel sağlık-ağız sağlığı ilişkisinin öneminin göz ardı edilmektedir. Sadece diyabetli hastaların ağız sağlığı temin edildiğinde, %30’un üzerinde tasarruf edilebileceği çeşitli raporlarda yer almaktadır. Bu nedenle kamu tedavi hizmetleri yerine koruyucu uygulamalara yönelik hizmet politikaları oluşturmalıdır.’  dedi.

Hacettepe Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çetin Akar ise yaklaşık 15 yıldır TDB ile birlikte ağız diş sağlığı hizmetlerinin finansal boyutlarının belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmakta olduğunu belirterek, bu süre içerisinde 2 büyük Proje çalışmasını TDB’nin ilgili komisyon üyeleri ile birlikte gerçekleştirdiğini ifade etti. Akar; 'Bu çalışmalardan ilki 'Ağız ve Diş Sağlığı Asgari Ücret Tarifesinin Maliyet Esaslı Olarak Yeniden Düzenlenmesi' isimli projedir. 2002-2008 yılları arasında 6 yıllık bir sürede sonuçlandırılan bu proje 2010 yılında yazılımı da yapılarak TDB tarafından halen aktif olarak kullanılır bir yapıya kavuşturulmuştur. Diğer önemli proje çalışmamız ise 2004 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz 'Türkiye’de Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin Strateji Değerlendirmesi “isimli projedir. “Maliyet Fayda Analizi” yöntemini kullanarak gerçekleştirdiğimiz bu projede Koruyucu ve Tedavi Edici ağız diş sağlığı hizmetlerinin 2015-2050 yılları arasındaki tahmini maliyet karşılaştırmaları yapılarak uzun vadeli bir stratejik planlama için bilimsel veriler üretilmiştir. Bu projede 2015 yılı itibariyle ilgili tüm nüfusa uygulanabilecek Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerine yapılacak yatırımın 850 Milyon TL civarında bir maliyeti olduğu ortaya konulurken bu hizmet sunulmadığı takdirde Devletin katlanacağı Tedavi Edici Ağız Diş Sağlığı Hizmeti maliyetinin 4.5 milyar TL civarında olduğu belirlenmiştir. Proje uygulamaya geçirildiği takdirde yaklaşık 13 yılda başabaş noktasına geçileceği ve 13.yıldan sonra Tedavi Edici Devletin Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerine yaptığı yatırımın hızla azaltılabileceği belirlenmiştir.' dedi.

TDB Hukuk Müşaviri Av.Mustafa Güler de; ulusal ağız ve diş sağlığı politikasının belirlenmesinde meslek örgütünün etkin katkısının olmasının genel olarak demokratik hukuk devleti olmanın, özel olarak da ifade özgürlüğünün gereği olduğunu vurguladı. Güler ayrıca, bu belirlemeyi yapabilmesi için gerekli olan bir takım bilgilerin üniversiteler, Sağlık Bakanlığı, dişhekimi istihdam eden kurum ve kuruluşlar ile bizatihi dişhekimleri tarafından meslek kuruluşuna verilmesinin de 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Yasasının 42 ve 43. maddelerindeki düzenlemelerin getirdiği zorunluluk olduğunu da hatırlattı.

Panelin son konuşmacısı olarak TDB Genel Başkanvekili Hüseyin Tunç da; Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kabul edildiği hali ile sağlığın toptan bir iyilik hali olduğuna vurgu yaparak, 2013 FDI İstanbul Deklarasyonunda da kabul edildiği üzere ağız ve diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti. Tunç; “Türk Dişhekimleri Birliği de ülkemizde bu iki vazgeçilmez üzerine ağız ve diş sağlığı politikalarını üreterek geliştirmektedir. Ayrıca bu iki konunun ülkemizin sağlık politikalarına yön veren idareciler tarafından da kabul edilmesi için çalışmalar yapmaktadır. Ancak gelinen noktada henüz bu konuda başarılı olabildiğimizi söylemek gerçekçi olmayacaktır. Buradan yola çıkan Türk Dişhekimleri Birliği 30 yıllık kurumsal bilgi birikimini ve kurumsal hafızasını da kullanarak ‘Ulusal Ağız Diş Sağlığı Politikasını’ belirleme çalışmalarına başlamıştır. Temel amaç ve hedefi, toplumun ağız-diş sağlığını uluslararası kabul görmüş en iyi kriterlere taşımak olan bu çalışmamızı, tüm paydaşlarımızla birlikte hazırlayarak tüm rakamsal ve istatiksel verilerle doğru tespitlerde bulunarak doğru çözüm yollarını hedeflemekteyiz.”  diyerek sözlerini tamamladı.

Katılımcıların söz alarak rapor üzerine oldukça yoğun katkıları gözlenmiş olup, yapılan eleştiri ve önerilerin; Çalışma Grubu Raporunun bundan sonraki adımlarında yer bulacağı ve  çalışmaların bu yönde devam edeceği hususu Sayın İlker tarafından  katılımcılara özellikle  belirtilmiştir.