TDB ÖYKÜ YARIŞMASI
‘Son Başvuru 3 Ağustos 2017’

***

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
ÖYKÜ YARIŞMASI  ŞARTNAMESİ

Tema                          : YARA

Katılım Koşulları       

 1. Ödüle dişhekimleri ile dişhekimliği öğrencileri katılabilir.
 2. Eser sahipleri yayımlanmamış ve ödül almamış en fazla 3 öyküyle katılabilirler.
 3. Öyküler A4 kâğıdına, 12 punto ve çift aralıklı yazılmalıdır.
 4. Öykülerin bilgisayarda yazılmış ve en az 2, en fazla 10 sayfa olması gerekmektedir.
 5. Her öykü 6 nüsha olarak ve bir kopya CD ile gönderilmelidir.
 6. Yarışmaya gönderilen öykülerin telif haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak Türk Dişhekimleri Birliği'ne geçmiş olduğunu, yarışmaya katılanlar kabul ve beyan ederler. 


Değerlendirme sonucunda;

 • Birinciye: TDB 23.Uluslararası Dişhekimliği Kongresine ücretsiz katılım ve konaklama
 • İkinciye: TDB 23.Uluslararası Dişhekimliği Kongresine ücretsiz katılım ve konaklama
 • Üçüncüye: TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresine ücretsiz katılım ve konaklama ödülleri verilecektir.


Dereceye giren ve yayımlanmaya değer öyküler bir kitapta toplanabilecektir. Eser sahipleri imzalı başvuru yazılarına

 • Kısa özgeçmişlerini,
 • Açık adreslerini,
 • Telefon numaralarını ve
 • Elektronik posta adreslerini eklemelidir.


Son katılma tarihi                           : 3 Ağustos 2017
Sonuçların açıklanacağı tarih         : 28 Ağustos 2017’dir.