ODA ONAYI OLMADAN BİRDEN FAZLA YERDE ÇALIŞILAMAZ!
Mahkeme Kararı Onaylandı

Dişhekiminin ikinci bir sağlık kuruluşunda, kayıtlı bulunduğu odadan onay almadan çalışması yasaya aykırıdır. Ayrıca, dişhekimlerinin çalıştıkları il dışında ikinci bir yerde çalışabilmeleri de yönetmeliklerle yasaklanmıştır.

İstanbul’da muayenehanesi olan bir dişhekiminin Afyonkarahisar’daki bir özel hastanede de çalışma isteğini kabul eden İl Sağlık Müdürlüğü işleminin iptali için Uşak Dişhekimleri Odası tarafından açılan davada, işlemin iptaline karar vermişti.  (İlgili haber için tıklayınız)

Afyonkarahisar Valiliğinin bu Karara itirazı Konya Bölge İdare Mahkemesi tarafından incelenmiştir. Bölge İdare Mahkemesi de dişhekiminin İstanbul ve Afyonkarahisar’da çalışmasının mümkün olmadığını, aksi yöndeki idare işleminin hukuka aykırı olduğunu saptayarak Valiliğin itirazının reddine karar vermiştir.

Konya Bölge İdare Mahkemesi 5.İdari Dava Dairesi 2017/1573 sayılı karar için tıklayınız...

Valilik, Kararın tebliğinden itibaren temyiz isteminde bulunursa Karar bir kez de Danıştay tarafından denetlenecektir.