BİLLBOARDLARDA REKLAM YASAKTIR

İstanbul’da faaliyet gösteren özel bir sağlık kuruluşunun 'Özel …… Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ................de Hizmetinizde' ibareli billboard reklamı nedeniyle, sağlık kuruluşu mesul müdürü hakkında verilen disiplin cezası, Ankara Bölge İdare Mahkemesi kararıyla da yerinde görüldü.

Sağlık kuruluşunun çalışanları ve hizmet verdiği binanın fotoğrafının da bulunduğu billboard reklamı nedeniyle sorumluluğu bulunan mesul müdür dişhekimi hakkında verilen disiplin cezasının iptali için Ankara 17. İdare Mahkemesi’nde dava açmıştır. Bu davada, billboarda yer alan ibare ve görsellerin bilgilendirme amacı taşıdığı, mevzuatta öngörülen bilgilendirme ve tanıtım sınırlarını aşmadığı gerekçesiyle dişhekimi hakkındaki disiplin cezasının iptaline karar verilmiştir.

Dişhekimliği mevzuatı ve bu konuda verilen benzer nitelikteki kararlarla bağdaşmayan bu karara karşı, Birliğimiz tarafından yapılan başvuru üzerine, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12.İdari Dava Dairesi, billboard reklamlarının, talep yaratmaya yönelik olduğu sonucuna ulaşarak, Türk Dişhekimleri Birliği işlemini hukuka uygun görmüş ve davanın reddine karar vermiştir.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12.İdari Dava Dairesi`nin Esas No 2017/1300, Karar No 2017/1312 sayılı kararı için tıklayınız...