TDB IV. AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI PARLAMENTOSU TOPLANDI

20 Mart  Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI) tarafından  ‘Dünya Ağız Sağlığı Günü’ olarak kabul edilmiş olup, bu günde tüm üye ülkelerde bir dizi etkinliklerle toplumda ağız diş sağlığı konusuna dikkat çekilmektedir.

Türk Dişhekimleri Birliği’nin her yıl Dünya Ağız Sağlığı Günü’nde organize ettiği Ağız-Diş Sağlığı Parlamentosu toplantılarının dördüncüsü, 20 Mart 2018 tarihinde Ankara The Green Park Otel’de yapıldı.

KATILIMCILAR

Dişhekimliği alanının bütün paydaşlarının davet edildiği toplantıya; TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Merkez Denetleme Kurulu Üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri, Dişhekimleri Odalarının Başkan ve Yöneticileri, Delegeler, TDB Geçmiş Dönem Genel Başkanları ve Genel Sekreterleri, Başkanvekilleri, TDB SDE Yüksek Kurulu Üyeleri, TDB Akademi Yönetim Kurulu Üyeleri, TDB Komisyon Başkanları,  Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Gürkan Gür, Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dr.Sezai Berber, Devrimci Sağlık İşçileri  Sendikası Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Diş Malzemeleri Sanayici Ve İşadamları Derneği Başkanı Ali Çakır, Diş Teknisyenleri Federasyonu Başkanı Bülent Eroğlu, İstanbul Dişteknisyenleri Odası Başkanı Muharrem Değerli, Türk Ortodonti Derneği Genel Sekreteri Prof.Dr. Ayşe Tuba Altuğ, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği adına Necmettin Kılıç ve Ali İpekçi, Türk Toraks Derneği adına Elif Şen, Türkiye Acil Tıp Derneği adına  Bülent Erbil, Signal Proje Müdürü Hasan Hüseyin Kesik ve Marka Müdür Yardımcısı Buse Leblebici, Procter & Gamble adına Özge Erdem ve CHP İstanbul Milletvekili Dişhekimi Gamze Akkuş İlgezdi katıldılar.

AÇILIŞ VE TOPLANTININ İLK BÖLÜMÜ 

Parlamentonun ilk bölümünde “Genel Sağlık Ağız Diş Sağlığı İlişkisi Üzerine Farkındalık” konusu ele alındı.

Toplantının açılışında  20 Mart için FDI’ın ortaya koyduğu ve alt sloganı da “Ağzını Düşün, Sağlığını Düşün” olan  TDB Öğrenci Kolu ile birlikte   Yerel Öğrenci kolları tarafından hazırlanmış   “Aaaa De!” farkındalık kampanyasının Türkiye ayağında 9 ilde gerçekleştirdikleri etkinliklerin kolaj videosu konuklarla  paylaşıldı.

Açılış konuşmasını yapan TDB Genel Başkanı Dr. A.R.İlker Cebeci, bu yıl 20 Mart için FDI’ın "Ağzınız vücudunuzun aynasıdır, genel sağlığınızı ve iyilik halinizi yansıtır. Ağzınızı ve vücudunuzu korumaya yardımcı olmak için risk faktörlerinden kaçının, iyi ağız hijyeni alışkanlıklarını benimseyin ve düzenli ağız ve diş sağlığı kontrollerinizi yaptırın." mesajının topluma verilmesini hedeflendiğinin altını çizdi.

Cebeci; “Ayrıca bu yılki "Dünya Ağız Sağlığı Günü" temasında vurgulandığı üzere ağız sağlığının kişinin psikolojik iyilik hali ile de yakın ilişkisi vardır. İyi bir ağız sağlığı sosyal yaşamda özgüvende, kişinin kendine değer vermesinde, yaşam kalitesinde etkilidir. Sağlıklı dişlere sahip olmak kişinin kendine güvenini olumlu biçimde etkilemekte iken, dişsizlik; kişinin estetik ve ağız fonksiyonunu bozarak ruhsal durumunu olumsuz şekilde etkilemektedir. Diş çürükleri periodontal hastalıklar, oral kanserler, dental erozyon ve dental florozis gibi ağız sağlığının bozulduğu durumlarda; ağrı, konfor bozukluğu, uykusuz geceler, yeme fonksiyonun sınırlanması, diş problemleri sebebiyle okul ve iş hayatının aksaması genelde açığa çıkan etkilerdir.

Yani ağız sağlığı ile genel sağlık ilişkisi sadece kişilerin fiziksel sağlığı ile değil, ruhsal sağlığını ve refahını da bir arada içeren kapsamlı bir ilişkidir. Bu ise ağız sağlığı olmaksızın tam bir "sağlık ve iyilik" durumunun mümkün olamayacağını göstermektedir.” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Dişhekimleri Odaları Başkanları adına Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı Dr.Faik Serhat Özsoy ve  ERO Yönetim Kurulu Üyesi ve TDB Geçmiş Dönem Genel Başkanı Prof.Dr.Taner Yücel birer konuşma yaptılar.

Daha sonra sırayla Ankara’da bulunan Dişhekimliği Fakültesi Dekanları adına  Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Gürkan Gür, TDB Akademi Başkanı Prof.Dr.Murat Akkaya, TDB Genel Sağlık-Ağız Diş Sağlığı İşbirliği Komisyonu adına Prof.Dr.Esra Yıldız, TDB Toplum Ağız Diş Sağlığı Eğitimi Komisyonu adına Prof.Dr. Ece Eden, TTB  Genel Sekreteri  Dr.Sezai Berber ve DEV SAĞLIK-İŞ Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu birer konuşma yaptılar.

Son olarak Dişhekimliği Bilimsel Dernekleri adına Türk Peridontoloji Derneği Başkanı Prof.Dr.Şule Bulut, CHP İstanbul Milletvekili Dişhekimi Gamze Akkuş İlgezdi, Tıp Bilimsel Dernekleri adına Türk Toraks Derneği’nden Elif Şen, Diş Teknisyenleri Federasyonu Başkanı Bülent Eroğlu ve  DİŞSİAD Başkanı Ali Çakır söz aldılar.

Yapılan konuşmalarda özetle; ağız hastalıklarının ülkemizde toplumun büyük bir kısmını doğrudan ilgilendiren en önemli sağlık problemlerinden biri olduğunun altı çizilerek, çocukluk döneminden yaşlılığa tedavi edilmediği zaman bireyin genel sağlığını da etkileyerek, toplum sağlığını olumsuz yöne ittiği vurgulandı. Genel sağlık bütçesine de önemli yük getiren ağız hastalıkları ile mücadelenin ancak tıp ve dişhekimliği alanında görev yapan bütün kesimlerin ortak işbirliği ve koordinasyonuyla mümkün olacağı ifade edildi.

TOPLANTININ İKİNCİ BÖLÜMÜ

Parlamento toplantısının öğleden sonraki oturumunda ise; "Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kuruluş ruhu ve felsefesine aykırı olarak kamuoyunda yer alan tartışmalar " ele alındı. 

TDB Genel Başkanı Dr. A.R.İlker Cebeci; ikinci oturumun başında yaptığı konuşmada;  “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları belli mesleğe sahip olanların devlet dışındaki kitlesel ve demokratik örgütlerdir. Daha önce de kamu kurumu niteliğindeki akademik meslek örgütlerine yapılan müdahaleler nedeniyle görülen davalar sonucu oluşan, Anayasa Mahkemesi kararlarının da ortaya koyduğu üzere, meslek kuruluşlarının mesleki faaliyetler ile sınırlı olmak üzere üyeliğini ve örgütlerini bağlayıcı karar alma, uygulama, meslek mensuplarının uyacağı ilke ve kuralları belirleme ve üyeleri hakkında disiplin tedbirleri uygulama hak ve yetkisi mevcuttur.

Bu yetkinin kullanılması ile zaman zaman ortaya çıkabilen, iktidarın kararları yerine kamu yararını savunma refleksimizden duyulan rahatsızlıkla, meslek oda ve birliklerinin parçalanarak birden çok oda ve birlik oluşturulması, üyeliğin isteğe bağlı hale getirilmesi, isminin değiştirilmesi ve örgütün işlevsizleştirilmesi için başka farklı uygulamaların devreye sokulması demokratik ülkelerde kabul edilemeyecek yöntemlerdir ve bu çaba mesleği, meslektaşları ve en önemlisi kamu yararını, kamu sağlığını kötü yönde etkileyecektir. Bu anlamda kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görev ve yetkilerine ilişkin düzenlemelerin kamusal görev ve yetkilerini ortadan kaldıracak nitelikte değil tam tersine pekiştirecek nitelikte olması gerektiğine kuşku bulunmamaktadır.”dedi.

TDB Genel Başkanı Dr. A.R.İlker Cebeci’nin konuşması için tıklayınız…

Toplantıda söz alan tüm konukların ortak söylemlerinde; son dönemde yaşanan gelişmelerin temelde bir demokrasi mücadelesi olduğu ve gerçek demokrasinin olmadığı yerde, meslek örgütlerinin yaşamasının mümkün olmadığı ifade edildi. Meşruiyetini anayasadan alan meslek örgütümüzün  mevcut statüsünün değişmesi halinde gruplaşmaların olacağı ve bunun meslek birliğinin temel felsefesine zarar vereceğinin altı çizildi.

Türk Dişhekimleri Birliği olarak gerek meslektaşlarımıza, gerekse topluma karşı yetki ve sorumluluklarımız bağlamında ve gerekse yurtdışı platformlardaki temsil gücümüz  adına meslek örgütümüzün varlığının korunması için gereken her türlü mücadelenin verilmesi gerektiği vurgulandı.

Basından Yansımalar için tıklayınız...