GOOGLE ARAMA MOTORUNDA YER ALAN REKLAMA CEZA...

Bir dişhekiminin ortağı olduğu ağız ve diş sağlığı polikliniğinin, google arama motorunda arama yapıldığında google reklamının çıktığının tespiti üzerine söz konusu dişhekiminin Disiplin Yönetmeliği'nin 8/a bendine aykırı eylemleri nedeniyle Ankara Dişhekimleri Odası Disiplin Kurulu Kararı ile 416,70 TL idari para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmişti.

Davacı dişhekimi tarafından bu karara yapılan itirazın 07.09.2016 tarih ve 105/2016 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulu Kararı ile reddi üzerine, bu kararın iptali istemiyle açılan davada; T.C Ankara 6.İdare Mahkemesi tarafından reklam  yapmak  suretiyle mevzuata aykırı hareket eden  Özel …………. Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ortağı olan davacı hakkında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiş ve davanın reddine karar vermiştir.

Türk Dişhekimleri Birliği

T.C Ankara 6.İdare Mahkemesinin 2018/373 sayılı kararı için tıklayınız...