YOUTUBE VİDEO PAYLAŞIM SİTESİNDE YER ALAN REKLAM NEDENİYLE MESUL MÜDÜRE CEZA!

Bir dişhekiminin mesul müdürü olduğu ağız ve diş sağlığı merkezinin youtube video paylaşım sitesinde reklamının yapıldığının tespiti üzerine söz konusu dişhekimi hakkında Disiplin Yönetmeliği'nin 8/a bendine aykırı eylemleri nedeniyle İstanbul Dişhekimleri Odası Disiplin Kurulu Kararı ile 2.315-TL tutarında para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti.

Davacı dişhekimi tarafından bu karara yapılan itirazın 13.02.2017 tarih ve 058/2017 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulu Kararı ile reddi üzerine, bu kararın iptali istemiyle açılan davada; Ankara 14. İdare Mahkemesince davanın reddine karar vermiştir.

Bir üst mahkemeye yapılan itirazda ise T.C Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12.İdari Dava Dairesi, söz konusu mahkeme kararının usul ve hukuka uygun olduğundan ve kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, istinaf başvurusunun reddine karar vermiştir.

Bu vesileyle mesul müdür olan meslektaşlarımıza da sorumluluklarını hatırlatır, kontrolcü ve dikkatli olmaları konusunda uyarırız.

Türk Dişhekimleri Birliği
 

T.C Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12.İdari Dava Dairesinin 2018/647 nolu kararı için tıklayınız…