HAKSIZ REKABET YARATMAYA YÖNELİK FAALİYETE CEZA

Bir üniversitenin diş hastanesi tarafından  şahıslara gönderilen ‘Akademik ve Uzman Dişhekimi kadromuzla SGK anlaşmalı ………. Üniversitesi Diş Hastanesi hizmetinizdedir………..’ ibareli SMS mesajı ile talep yaratmaya yönelik olarak Deontoloji Tüzüğü, TDB ve Dişhekimleri Odaları Disiplin Yönetmeliği ile  Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı davranılarak reklama yönelik uygulamalarla haksız rekabet yaratılmaya çalışıldığı hakkında Birliğimiz tarafından  T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulmuştu.

Reklam Kurulu tarafından söz konusu Üniversitenin Diş Hastanesi hakkında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 63. ve 77/12.maddeleri uyarınca 69.084 TL idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmiştir.

 TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ