DİŞHEKİMLİĞİ VE 2019-nCoV

Dişhekimliği tedavilerinde mikroorganizmaların damlacık (havada asılı kalan mikroorganizmaların solunması) ve temas yolu ile yayılması nedeniyle 2019-nCoV’a karşı enfeksiyon kontrol önerileri aşağıda yer almaktadır.

Dişhekimleri şüpheli bir 2019-nCoV vakasını tanımlayabilmelidir. Genel olarak, hastalığın akut ateşli fazında olan 2019-nCoV 'lu bir hastanın diş kliniğini ziyaret etmesi önerilmez. Bu gerçekleşirse, dişhekimi 2019-nCoV enfeksiyonu şüphesi olan hastayı diş kliniğinde tedavi etmemeli, hemen hastayı izole etmeli ve özellikle 2019-nCoV salgın döneminde mümkün olan en kısa sürede bir hastane acil servisine yönlendirmelidir.

Dişhekimleri için kişisel koruyucu önlemler

-El yıkama
-Koruyucu ekipman kullanımı
-Temizlik, dezenfeksiyon
-Hasta bakım ekipmanlarının strerilizasyonu ve ortam yüzeylerinin dezenfeksiyonu
-Kişisel hijyen
-İğne uçları, kesici materyal ve enfeksiyoz atıkların uygun imhası
-Hasta izalosyonu

El Hijyeni

Doğru bir el hijyeninde;

- El ve kollarda takı bulunmaması
- Kısa ve ojesiz tırnaklar, takma tırnakların kullanılmaması
- El yıkamanın en az 20 sn sürmesi

Dişhekiminin Kişisel Koruyucu Ekipmanları

Koruyucu gözlük, maskeler (ıslanınca değiştirilmeli), eldivenler, bone (saçları tamamen örten), yüz kalkanları (siperlik) ve koruyucu dış giyim (beyaz önlük) dahil koruyucu ekipman kullanılmalı.Diş Tedavilerinden Önce Ağız Çalkalama Solüsyonları

Oral mikropların tükürük yükünü azaltmak amacıyla % 1 hidrojen peroksit veya % 0.2 povidon gibi oksidatif ajanlar içeren ağız solusyonları önerilir. Rubber damın kullanılamadığı vakalarda  ön uygulama olarak ağız çalkalama solüsyonları yararlı olacaktır.

Rubber Dam İzolasyonu

Özellikle yüksek hızlı piyasemenlerin ve dental ultrasonik cihazların kullanıldığı durumlarda tükürük üretimini ve kanla kontamine aerosol yayılımını önemli ölçüde azaltmak amacıyla rubber dam  kullanılmalıdır.Klinik Alanların Dezenfeksiyonu

Tıbbi kurumlar, hem klinik ortamlarda hem de kamusal alanlarda etkili dezenfeksiyon önlemleri almalıdır. Ortak alanlar ve aletler, kapı kolları, sandalyeler ve masalar dahil olmak üzere sık sık temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Varsa, asansör düzenli olarak dezenfekte edilmelidir.

Tıbbi Atıkların Yönetimi

Tıbbi atıklar (tek kullanımlık koruyucu ekipman dahil) kullanımdan sonra geçici depolama alanına taşınmalı ve sonrasında uygun şeklide uzaklaştırılmalıdır.