1 NİSAN`DA DİŞHEKİMLİĞİNDE ACİL UYGULAMALAR
GÜNCELLENDİ

Sağlık Bakanlığı COVİD-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Bilimsel Danışma Kurulunun 23.03.2020 tarihli 'Dişhekimliğinde acil uygulamalar' konulu  kararları, 1 Nisan 2020 tarihinde güncellenmiştir.

Güncel kararlar aşağıdadır.

Türk Dişhekimleri Birliği

***

 

DİŞ HEKİMLİĞİNDE ACİL UYGULAMALAR

(1 Nisan 2020 Güncellendi)

1.1-Diş hekimliği uygulamalarındaki acil ve zorunlu diş hekimliği hizmetlerinin

a) Pulpal inflamasyondan kaynaklanan şiddetli diş ağrısı

b) Perikoronitis veya üçüncü molar kaynaklı şiddetli ağrı

c) Postoperatif olarak gelişen osteitis veya alveolit

d) Lokalize ağrı ve şişmeye neden olan apse veya bakteriyel enfeksiyon

e) Ağrı veya yumuşak doku travmasına neden olan diş fraktürü

f) Travmaya bağlı diş avulsiyon/luksasyonu

g) Çene ve yüz bölgesi fraktürleri

h) Oral mukozanın akut ve ağrılı lezyonları/ülserasyonları

i)  Hayatı tehdit edici ya da kontrolsüz kanamalar

j) Hastanın havayolu açıklığını tehdit eden intraoral/ ekstraoral enfeksiyonlar

k) Radyoterapi ve kemoterapi alması planlanan ya da almakta olan ve organ nakli planlanan hastaların tedavileri

l) Medikal sorunları için dental konsültasyon istenilen hastalar

m) Dikiş alınması

n) Geçici restorasyon kaybı/kırıklarının ve hareketli protez kullanımına engel olan vurukların aerosol oluşturmayacak şekilde tedavi

o) Ortodontik tedavi görmekte olan hastaların braket ve tellerinin kırılması sonucunda yumuşak dokuda oluşan yaralanmaya bağlı olarak gelişen ağrı ve/veya enfeksiyon

p) Yeni doğan dudak- damak yarıklı hastaların beslenme plağı uygulamaları

q) Çene eklemi luksasyonu

r)  Biyopsi (Malignite şüphesi bulunan durumlarda) şeklinde tanımlanmıştır.

         Ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen diş muayenehaneleri, klinik ve merkezleri dahil tüm sağlık kuruluşlarında, yukarıda belirtilenler dışındaki işlemlerin Sağlık Bakanlığı’ndan ikinci bir açıklama yapılıncaya kadar ertelenmesi uygundur.

         Yukarıda belirtilen acil işlemlerin tanımlanmış sabit ekipler tarafından en az iki vardiya ve belirlenmiş izole alanlarda gerçekleştirilmesi ve tüm ekiplere günlük ateş takibi yapılması uygundur.