BİRLİĞİMİZ TARAFINDAN;
MASKE VE TULUM TEMİNİNDEKİ SORUN GİDERİLDİ

Covid-19 bulaşma riski yönünden en yüksek risk grubunda yer alan dişhekimleri için hayati önem taşımakta olan kişisel koruyucu ekipmanların  (N95-FFP2 maske ve tulum)  temini konusunda, uzun bir süredir TDB olarak Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve USHAŞ ile yapılan görüşmelerde kalıcı bir sonuca varılamamıştı. 

USHAŞ uygulamasında serbest çalışan dişhekimi muayenehanelerinin kaydı konusunda eksik girişler yapıldığı, ağız diş sağlığı  merkezleri ve ağız diş sağlığı polikliniklerinin de tek adres olarak girilmesi sonucu sadece tek muayenehane kabul edilerek işlem yapıldığı, bu durum düzeltilmek istenirken bu kez de muayenehanelerin kapsam dışı bırakıldığı, sipariş veren ve ücret yatıran muayenehanelere de ürün tedariki yapılmadığı tespit edilmişti.

USHAŞ'ın tek elden ürün  satma üzerine kurulu sistemine, dişhekimlerini tanıtmada ve ürün dağıtımındaki sıkıntılar yaşanması konusunun yaptığımız her türlü girişime karşın çözümsüz kalması, özel ADSM, poliklinik ve muayenehanelerde acil tedavi hizmeti vermek isteyen dişhekimlerini bu hizmetlerini yapamaz duruma getirmiştir.

Bütün bu olumsuzluklar karşısında Meslek Örgütümüzün destek ve önerilerinin de dikkate alınacağı acil çözüm konusunda  kısa sürede hayata geçirilecek bir düzenleme yapılarak en yüksek risk grubunda yer alan   biz dişhekimleri için  hayati öneme haiz kişisel korunma ekipman ihtiyaçlarının  acilen giderilmesi hususunda, başta Sağlık Bakanı olmak üzere siyasi partilerin grup başkanvekilleri, dişhekimi milletvekilleri, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve USHAŞ'a birer yazı gönderilmiştir.

Yapmış olduğumuz bu girişimlerin sonucu olarak USHAŞ Genel Müdürü 10 Nisan 2020 tarihinde Genel Başkanımızı arayarak meslektaşlarımızın gereksinimi olan N95-FFP2 maske ve tulum sayılarının bildirilmesi halinde bu ekipmanları topluca gönderebileceklerini belirtmiştir. 

Ayrıca USHAŞ, çoğu kaydın eksik olmasına rağmen USHAŞ internet sitesinden de sipariş programını tekrar açmıştır.    

Kişisel koruyucu ekipmanların Odalar üzerinden meslektaşlarımıza  dağıtımı için USHAŞ'tan tüm Odalarımızın belirteceği talepler doğrultusunda topluca  temin edilmesi yönündeki karşılıklı mutabakat nedeniyle;

  1. Bedeli meslektaşlarımız tarafından ödenecek  N95-FFP2 maske ve tulum taleplerinin, 13 Nisan 2020 Pazartesi günü  saat; 12.00'ye kadar bağlı bulundukları Dişhekimleri Odalarına bildirilmesi gerekmektedir.(Her bir üye için en fazla 10 adet maske ve 2 adet tulum düşünülmelidir.)
     
  2. N95-FFP2 maske birim bedeli : 9.5 TL + KDV
    Tulum birim bedeli: 24 TL +KDV
     

Ekipmanların Oda tarafından hekimlerimize dağıtılmasında yukarıda belirtilen fiyatlar geçerli olacaktır. 

Üyelere kargo yapılması durumunda kargo ücreti ilave edilebilecektir.

Türk Dişhekimleri Birliği