COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ACİL DİŞ TEDAVİSİ UYGULAMALARI VE ONAM FORMU

TDB Bilim Kurulu tarafından hazırlanan COVID-19 Pandemi  Döneminde Acil Diş Tedavisi  Uygulamaları ve Onam Formu’na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

'COVID-19 Pandemi  Döneminde Acil Diş Tedavisi  Uygulamaları ve Onam Formu’

Türk Dişhekimleri Birliği