FİLYASYONDA GÖREVLENDİRİLEN DİŞHEKİMLERİNE İLAVE ÖDEME VERİLMESİ

5 Eylül 2020 tarih ve 31235 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Aile Hekimlerinin mağduriyetlerini giderecek sevindirici önemli haklar getirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 pandemi ile mücadele kapsamında görevlendirilen kamuda çalışan dişhekimleri; tükenmişlik sendromu, fiziksel yorgunluk ve maddi kayıplar yaşamanın yanı sıra görev tanımında olmayan, iş sağlığı ve güvenliğine uzak, mesleki tanıma ve onura uymayan görevlendirmelere maruz bırakılmaktadırlar. Söz konusu görevlendirmelere yönelik sorunlar, 09.09.2020 tarih ve 002.1319 sayılı yazımız ile Sağlık Bakanına iletilmişti.

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile aile hekimlerine sağlanan çalışma koşullarındaki iyileştirmeler ve benzer ilave ödemelerin;  dişhekimleri içinde uygulanması hususundaki beklentilerimiz de, 10.09.2020 tarih ve 002.1324 sayılı yazımızla Sayın Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca’ya iletilmiştir.

Meslektaşlarımızın ve kamuoyunun dikkatine sunarız.

Türk Dişhekimleri Birliği