TDBD 177.SAYI BAŞYAZI
COVID’İN ÖNÜMÜZE KOYDUĞU GERÇEK

Değerli Meslektaşım,

Bir ayrılık sonrası elinizdeki dergiyle belki de normalleşme sürecine ilk adımı atıyoruz, atmak istiyoruz. Bu süreçte başta Sayın Mustafa Oral olmak üzere kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanlarına rahmet, yakınlarına ve camiamıza da başsağlığı dilerim. Acıları ve anıları daima bizimle olacak.

Tüm dünya gibi ülkemizde de 10 Mart 2020 tarihinden itibaren bir pandemi süreci yaşıyoruz. 1918’de 50 milyon insanın yaşamına, büyük sosyal ve ekonomik yıkıma malolan İspanyol Gribi salgını, 1347-1351 yılları arasında 75 ila 100 milyon insanı öldürdüğü tahmin edilen kara ölüm veba, yakın geçmişimizde SARS, MERS salgınları ve bugün yarattığı tahribat giderek artan Covid 19.

Hayatta belirsizliklerle mücadele etmek çok zordur. Etken virüs hakkında yeterli bilgi olmaması, mutasyona uğraması, semptomların değişmesi vs. sosyal mesafe pandemi başında 70-80 cm iken şimdi 3-6 metrelere kadar çıktı.

Bu süreçte Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü gibi ülkemizin halk sağlığını korumakla yükümlü olan devlet kurumları iyi başladıkları pandemi mücadelesinde şu an itibariyle sınıfta kaldılar. Ekonomik ve politik kaygılara kurban edilen bir sağlık politikasına dönüldü.

Çalışma alanı ve mesafesi açısından en riskli meslek grubunda olan biz dişhekimleri pandemiden özelde, kamuda, üniversite çalışanlar maddi ve manevi olarak çok etkilendik. Acil işlemler, elektif işlemler derken çalışamamanın getirdiği zorluklara Covid 19’a yakalanma riski eklenirken diğer taraftan da ekonomik zorluklar karşımıza çıktı. Özellikle kişisel koruyucu ekipman temininde yaşanan güçlükler, dışa bağlı malzemelerin dövizle birlikte hızla artan fiyatları, kamuda ödenmeyen döner sermayeler, filyasyona çıkanların sorunları, belli olmayan mesai saatleri ve filyasyona çıkılmasının yarattığı işgücü yetersizlikleri bu dönemi dişhekimleri açısından yeterince zor hale getirmişken bu yıl öğrenci almaya başlayan 13 yeni dişhekimliği fakültesiyle birlikte eğitim veren fakülte sayısının 78’e, kontenjan toplamının da 7443’e yükseldiğini öğrendik.

Tüm bu sorunları daha da uzatabiliriz ama çözüm odaklı olarak kaynağı bizde olmayan bu sorunlardan çözebileceklerimizi çeşitli girişimlerle çözdük, çözümü devlet kurumlarında olanlar için de öneriler ürettik ve ısrarla takip ettik. TDB ve Odalar olarak bu süreçte onlarca defa Sağlık Bakanlığı’na, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, SB Bilim Kurulu’na doğrudan ulaşmanın yanı sıra yazılı, görsel basın ve sosyal medya üzerinden de çözüm önerilerimizi ilettik. Bu faaliyetlerimizi TDB web sayfamızda yer alan Covid 19 penceresinden takip edebilirsiniz.

Şimdi yeniden normalleşme, yavaş dişhekimliği, esnek çalışma vb. kavramlarla pandemi öncesi döneme dönüşü önümüze koyanlara cevabımız bu sistemin tıkanmasının, çökmesinin temeli 2003 yılından beri sürdürülen Sağlıkta Dönüşüm Programı’dır.

Covid’in bir pozitif etkisi bu programın yanlışını daha erken ortaya çıkarmak olmuştur. Halkçı/toplumcu ve paylaşımcı, koruyucu ve önleyici sağlık temelli olmayan sistem çökmüştür. Halkın sağlığa ulaşım hakkı çerçevesinde Kamunun serbest çalışan dişhekimlerinden hizmet almasına yönelik, bilimsel, nitelikli ve donanımlı insan gücü planlaması, demografik temelli, gerçek sağlıkta dönüşüm programı için biz meslek örgütleri önerilerimizle destek vermeye hazırız.

Meslektaşlarım tüm odalarımız sizin katılımınızla genel kurullarını tamamladılar ve yeni yönetimleriyle mesleğimiz için görevlerine hazırlar. Önümüzde uluslararası bir kongremiz var. Diyarbakır’da yapacağımız TDB 26. Uluslararası Dişhekimliği Kongremizi 27-30 Mayıs 2021 tarihlerine erteledik. Umuyoruz ki o sürece kadar bu tehlikeyi sıkı bir mücadeleyle büyük oranda atlatacağız ve bu kötü yılın psikolojik, sosyal, mesleki yaralarını Diyarbakır’da birlikte saracağız.

Meslek dayanışmamız adına her zamankinden daha fazla önemlidir. Tüm meslektaşlarımı şimdiden Anadolu’nun en eski uygarlık merkezinde buluşmak üzere programlarını yapmaya çağırıyorum. Bu, hepimize iyi gelecek.

Prof.Dr.Atilla Ataç
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Başkanı

TDBD 177.Sayı için tıklayınız…