COVID-19 PANDEMİSİ VE ANKETLER HAKKINDA AÇIKLAMA

Değerli Meslektaşım,

14 aydır hayatımızda olan ve anlaşılan o ki birlikteliğimizin daha da uzun süreceği COVID-19 pandemisinden, dişhekimleri olarak bizler kadar hastalarımız da önemli bir şekilde etkilendi.

Etkileşimin bilimsel olarak değerlendirilerek çıktılarının alınması,  mesleğimiz kadar toplumun genel sağlığı açısından da büyük bir önem taşımaktadır. Bu doğrultuda pandemi etkileşiminin bilimsel  değerlendirilmesine yönelik Fakültelerimiz tarafından yoğun çalışmalar yapılmaktadır.

Araştırmaların bir parçası olarak siz meslektaşlarımızın görüş ve düşüncelerinin yer aldığı anketler kullanılmaktadır. Araştırmaların yoğunluğu nedeniyle kısa aralıklarla mail yoluyla gönderilen anketlere desteğiniz istenmektedir.

Gerek mesleki faaliyetleriniz ve gerekse özel yaşamınız içerisinde ayıracağınız bir zaman diliminde, önemsediğimiz anketleri cevaplayarak yapılan bilimsel çalışmalara sosyal sorumluluk gereği katılım göstereceğinizi umut ediyoruz.

Saygılarımızla,

Prof.Dr.Atilla Ataç
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Başkanı