SAĞLIKTA REKLAMA DURDURMA CEZASI!

Birliğimiz tarafından Aydın’da faaliyet gösteren……….. Özel Sağlık Hiz.Ltd.Şti- Özel ……….Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hakkında kendilerine ait internet siteleri ile www.facebook.com ve www.instagram.com adresli  sosyal paylaşım sitelerindeki paylaşımları ve aracı kurum broşürü nedeniyle ticari reklamlara ilişkin mevzuatta belirtilen ilke ve kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle T.C Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulmuştu.

Reklam Kurulu tarafından söz konusu kuruluşa ait sayfalarda ve sosyal mecralarda yer alan tanıtımlarla ilgili durdurma cezası verildi.

Türk Dişhekimleri Birliği