T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
2022 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Sonuçları Açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022 Yılı 2.Dönem  İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ilanına göre; Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden atama kura sonuçları açıklandı.

Kura 2.oturum sonuçlarına göre;  dişhekimlerinin (329) ve uzman dişhekimlerinin (55)   görev yerleri belli oldu.

Türk Dişhekimleri Birliği

Kura sonuçları için tıklayınız…

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...