UNUTULDULAR!
‘Yönetmeliğin Yarattığı Eşitsizlik ve Eylem Kararı’

Son yayınlanan Ek Ödeme Yönetmeliği’nin yarattığı eşitsizlikle, üniversite hastanelerindeki meslektaşlarımız ve Sağlık Bakanlığı dışındaki kurumlarda görevli dişhekimlerinin enflasyon karşısında yaşadıkları gelir kaybından doğan mağduriyetleri halen giderilmemiştir. 

Türk Dişhekimleri Birliği, yıllardır meslektaşlarımızın özlük hakları için yaptığı çalışmaları yönetim erkine sunmakta, haklarının alınması bağlamında sağlık emek ve meslek  örgütleri içinde de  mücadelesini yürütmektedir.

Ek Ödeme Yönetmeliği ile doğan çeşitli eşitsizlikler, her platformda dile getirilmiş ancak bu eşitsizlikle "unutulan" meslektaşlarımızın mağduriyetleri giderilmemiştir.   Meslektaşlarımızın  mağduriyetlerinin giderilmesi için  seslerini Sağlık Bakanlığına duyurmak üzere  "15-16 Eylül 2022"  tarihlerindeki  "Eşit işe, eşit ücret" talebiyle aldıkları eylem kararını desteklediğimizi, Türk Dişhekimleri Birliği'nin  emek üretenlerin yanında dün olduğu gibi bugün de güçlü bir şekilde durmaya devam edeceğini kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği