"DİŞHEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN GELECEĞİ”ÇALIŞTAYI
ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI YAYINLANDI

Türk Dişhekimleri Birliği 26. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi kapsamında 5-7 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Meslek Sorunları Sempozyumu “Dişhekimliği Mesleğinin Geleceği” temalı "Çalıştay" içinde yer alan

I. Dişhekimliği Eğitimi;

  • 1. Temel Dişhekimliği Eğitiminde Mevcut Durum ve Ülke Genelinde Eğitim Kalitesinin Sağlanması
  • 2. Tıp ve Dişhekimliğinde Meslekler Arası Eğitim ve İşbirliği=Sağlık Çalışanlarının Bir Arada Eğitilmesi (Interprofessional Education &Collaboration)
  • 3. Dişhekimliğinde Mezuniyet Sonrası Sürekli Eğitimin Yapılandırılması

II. Dişhekimliğinde İstihdam ve İnsangücü Planlaması,

III. Dişhekimliğinde Tanıtımın Sınırları, IV. Sağlık Turizmi,

IV.Sağlık Turizmi

V. Dişhekimliğinde Çalışma Alanları ve Özlük Hakları

Çalışma Gruplarında; toplum ağız diş sağlığını önceleyen temel konular irdelenip, toplumun daha iyi ağız sağlığına kavuşmasını hedefleyen, mesleki politikalarımızda değişiklik öngören, güncelleyen ve meslektaşlarımızın özlük hakları ile fakülte ve mezuniyet sonrası eğitimleri gibi hizmet sunumlarını da doğrudan ilgilendiren Türk Dişhekimleri Birliği çalışmaları için uzun erimli hedefler konularak gelecek planlaması yapılmıştır.

Çalışma Grubu sonuç raporları itibariyle ortaya konulan "Dişhekimliği Meslek Siyaset Belgesi" niteliğindeki doküman yayınlanmıştır.

Çalışma Gruplarında emek veren; gerek meslek örgütü ve gerekse meslek örgütü dışındaki kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yer aldığı tüm katılımcılara ve raporları değerlendirerek son şeklinin verilmesine katkı sunan Oda Başkan ve Genel Sekreterlerine Merkez Yönetim Kurulumuz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği

TDB 26. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Meslek Sorunları Sempozyumu 'Dişhekimliği Mesleğinin Geleceği' Çalıştayı Çalışma Grubu Raporları (2022) için tıklayınız…