AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİMİZ

06.10.2022 tarih ve 31975 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile ilgili Hukuk Büromuzun da görüşleri alınarak Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmeler için tıklayınız…

Önümüzdeki günlerde uygulamada çıkmasında muhtemel  idari ve hukuki sorunların tespiti yapılarak, izlenecek yol haritası belirlenecektir. 

Yapılacak işlemler meslektaşlarımızla paylaşılacaktır.

 

Türk Dişhekimleri Birliği