TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİK

TDB Genel Başkanı A.Tarık İşmen, Genel Sekreteri  Emel Eroğlu ve Merkez  Yönetim Kurulu Üyesi  Fatih Güler,  14 Mart Tıp Haftası kapsamında bugün Türk Tabipleri Birliği’ni  ziyaret etti.

TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, Merkez Konseyi Üyesi Dr. Alican Bahadır ve Olağandışı Sağlık Hizmetleri Kolu'ndan Dr. Benan Koyuncu’nun katıldığı görüşmede; 6 Şubat 2023  tarihinde yaşanan deprem felaketi,  bölgedeki hekimlerin çalışma ve barınma koşulları ile sağlık hizmeti sunumunda yaşanan sorunlar ve sağlık alanının güncel durumuna ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Türk Dişhekimleri Birliği