T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
2023 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı Yayınlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 2023 Yılı  İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ilanına göre; Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi (267), diş tabibi (469) ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak.

  1. Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/ ) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.
  2. Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr ) internet adresinden ilan edilecektir.
  3. Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.


İlan metni ve ayrıntılı bilgi  için tıklayınız…

Dişhekimi ve uzman dişhekimi münhal yerler listesi için tıklayınız…

 

2023 YILI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ

TARİH

AÇIKLAMA

16 Mart 2023 Perşembe – 22 Mart 2023 Çarşamba Saat 18.00’e kadar

PBS üzerinden başvuruların yapılması

6 Nisan 2023 Perşembe

Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının  PBS üzerinden ilanı

6 Nisan 2023 Perşembe – 7 Nisan 2023 Cuma Saat 18.00’e kadar

İnceleme sonrası başvuruları ret olanların itirazlarının PBS üzerinden alınması

13 Nisan 2023 Perşembe

İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

14 NİSAN 2023 CUMA
KURA TARİHİ

Yeri ve  saati
(https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

5 Mayıs 2023 Cuma saat 18.00

Atamaya esas evrakların son geliş tarihi Saat:18:00

(Not: Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)