SAĞLIK BAKANI DR.FAHRETTİN KOCA İLE GÖRÜŞTÜK
‘İmzalanan Dilekçelerimizi Teslim Ettik’

Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı A.Tarık İşmen, Genel Başkanvekili Burak Saran, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Güler, Gürbüz Eldeniz ve  A.Selhan Kaya 29 Kasım 2023 tarihinde Sağlık Bakanı Sayın Dr.Fahrettin Koca ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının mesleğimiz ve meslektaşlarımıza ait birikmiş ve her geçen gün artan sorunların kamu tarafından çözümüne yönelik dişhekimleri tarafından Birliğimize, Bakanlığa ve TBMM Başkanlığına çeşitli platformlar üzerinden iletilen  (Change.org sitesinde başlatılan imza kampanyasında toplanan imzalar, meslektaşlarımızın ıslak imzalı dilekçeleri ve TDB web sitesi üzerinden TBMM Başkanlığına ve Sağlık Bakanlığına doğrudan gönderilen dilekçeler)  dilekçelere ait 30 bini aşkın imzanın bulunduğu;

  1. Meslek Dışı Kişiler; Ağız Diş Sağlığı Kuruluşlarına Ortak Olmamalıdır!
  2. Vatandaş Dişsiz, Dişhekimleri İşsiz! Yeni Dişhekimliği Fakültesi Açılmamalıdır”
  3. SSK ve BAĞKUR’dan Emekli Olan Dişhekimlerine de İlave Ödeme Verilmelidir
  4. Dişhekiminin Yanında Başka Bir Dişhekimi de Çalışabilmelidir
  5. Dişhekimleri Daha Fazla Sayıda ve Daha Yaygın Şekilde Kamuda İstihdam Edilmelidir
  6. Muayenehane Açılışında, Hizmetin Nitelikli Sunumu İle İlgisi Olmayan Şartların Yerine Getirilmesi İstenmemelidir
  7. Dişhekimlerine Yeşil Pasaport Verilmelidir
  8. Taşeron Dişhekimliği Kabul Edilemez!

 8 ana başlıktan oluşan "Taleplerimiz" dilekçeleri değerlendirilmek üzere Sayın Bakana arz edildi.

Genel Başkan A.Tarık İşmen ayrıca Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan On İkinci Kalkınma Planında (2024-2028); ülkemizin önceki diğer planlama dokümanlarında maalesef bulunmayan  dişhekimliği hizmetlerinin  ilk defa yer almasının meslek birliğimiz tarafından memnuniyetle karşılandığını, ilk olarak 3 ilde pilot  uygulama olarak 2022 yılında başlatılan Aile Dişhekimliğinin ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefi ile koruyucu tedavi hizmetlerine ağırlık verileceğine işaret edilmesinin toplum sağlığı açısından önemli olduğunu belirtti.

İşmen, ayrıca anılan Planda;  sağlık meslek gruplarındaki eğitimin kalitesini artırılacağına,  sağlık hizmeti uygulamalarında bilişim ve dijital dönüşümün  gerçekleştirileceğine, sağlık hizmet sunumunda ise insan gücünün ülke çapında bölgeler arasında dengeli dağılımının sağlanacağına yer verilmesinin  gerek sağlık çalışanlarını ve gerekse hizmet alanlarını rahatlatacağını söyledi.

TDB Genel Başkanı bu genel açıklamaların hizmetlerdeki somut  karşılıklarını açarak, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Toplumdaki diş ve diş eti hastalıkları ile dişhekimine gitme sıklığındaki olumsuz göstergeler kamunun sağlık alanındaki giderlerinin çok artacağına işaret etmektedir. O nedenle Aile Dişhekimliğinin yurt genelinde yaygınlaşmasını değerli buluyoruz. Ancak bu yapılanmanın kamuya yaratacağı maliyeti minimize etmek üzere ağız diş sağlığında kamu-özel işbirliğine gidilerek, her sokakta bulunan başta muayehaneler olmak üzere özel ağız diş sağlığı kuruluşlarından aile dişhekimliği kapsamında koruyucu hizmetlerin alınmasının uygun olacağını düşünmekteyiz. Bunun için çalışma usul ve esaslarının belirleneceği bir düzenleme için  Bakanlık ve TDB yetkililerinin geçmişte uygulamaları bulunan bir komisyon kurulmasının uygun olacağını düşünüyoruz. 

Plandaki  eğitimin kalitesine yönelik açıklama ve dijitalleşme  ile yıllardır talep ettiğimiz Sürekli Dişhekimliği Eğitiminin zorunluluğunun bir an önce hayata geçirilebileceği  konusunda bizde önemli bir umut ve  sevinç yaratmıştır. Zira Fakültelerimizdeki öğrenci sayılarına göre  eğitimi veren akademik kadro sayısı çok düşüktür. Bugün üzüntü verici ama profesörü bulunmayan fakültelerimiz mevcuttur. Peş peşe yaşadığımız  Covid-19 salgını ve depremin de etkileri ile üç nesil dişhekiminde eğitim eksiği çok fazladır. Halen bir bakanlık yetkilisinin de yer aldığı Birliğimiz tarafından alt yapısı hazırlanmış Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Tanıma ve Kredilendirme Yüksek Kurulu tarafından 1992 yılından beri sürdürülen, mezuniyet sonrası bu eğitimin zorunlu hale dönüştürülmesini yine heyecanla bekliyoruz.

İnsan gücü planlaması ile yurt çapında  bölgeler arası dağılımında denge sağlandığında toplumumuzun dişhekimine ulaşması daha da kolaylaşacaktır.

Türk Dişhekimleri Birliği olarak 12.Kalkınma Planında yer alan ve mesleğimizi ilgilendirecek her konuda Bakanlığımız ile ortak çalışmaya hazır olduğumuzu  bilgilerinize sunuyoruz.”

Sayın Dr.Fahrettin Koca da; dişhekiminin yanında bir dişhekimi çalışmasına ve mezuniyet sonrası sürekli dişhekimliği eğitimine sıcak baktıklarını, bu konuların önümüzdeki günlerde Meclise sevk edilecek Torba Yasaya dahil edilmesi için çalışma yapılabileceğini ifade etti. Ayrıca muayenehanelere özellikle deprem bölgesinde KOBİ desteği verilmesi talebimizin, Maliye Bakanlığı ile görüşülmesi gerektiğini ifade etti.

Sayın Bakan, bu dönemde kamuda çalışan dişhekimlerinin ücretlerinin iyileştirildiğini, son sınıf dişhekimliği fakültesi öğrencilerine maaş bağlandığını ve  kadro alınabilir ise 10.000 dişhekimi atama hedeflerinin olduğunu söyledi.

Diğer yandan halen dişhekimi açığımızın olmadığını YÖK’e bildirdiklerini belirten Koca, Strateji Planlama Merkezinde kontenjan konusunda oluşturulacak bir komisyonda TDB olarak bizlerin de görüşlerini alacaklarını ifade etti. Ayrıca yakın zamanda 5 adet Ağız Diş Sağlığı Eğitim Hastanesi açılarak uzman hekim ihtiyaçlarını buralardan karşılayacaklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca'ya meslek birliğimize, dişhekimliği mesleği ve meslektaşlarımızın sorunlarına gösterdiği ilgi için Türk Dişhekimleri Birliği, Dişhekimleri Odaları ve Dişhekimleri adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği

HABER GÖRSELLERİ