1 MAYISLARDA YİTİRDİKLERİMİZİ ANDIK

1 Mayıs 1977’de Taksim’de, 1 Mayıs 1989’da Şişhane’de ve 1 Mayıs 1996’da Kadıköy’de yitirdiklerimiz için 28 Nisan 2024 Pazar günü İstanbul’da anma törenleri düzenlendi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Dişhekimleri Birliği’nin (TDB) çağrısıyla düzenlenen anma etkinliklerine emek-meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, siyasi partilerin temsilcileri ve milletvekilleri de destek verdi. Anma etkinliklerine TDB Genel Başkanı A.Tarık İşmen’in katıldı.

İlk olarak Taksim Kazancı Yokuşu’nda, daha sonra sırasıyla  Şişhane ve Kadıköy’de anma etkinlikleri düzenlendi. Etkinliklerde; “Yaşasın 1 Mayıs”, “Emek bizim, gelecek bizim”, “Her yer Taksim, her yer 1 Mayıs” sloganları atıldı, yaşamını yitirenler anısına karanfiller bırakıldı. Yapılan konuşmalarda; 1 Mayısların dünyanın tüm değerlerini üreten emekçilerin hem emeğin hakkı için yürüttüğü mücadeleyi hem de demokrasi, özgürlük ve barış taleplerini alana yansıttığı gün olduğu belirtildi. Anayasa Mahkemesi’nin, 1 Mayıs Taksim Meydanı yasağı için verdiği hak ihlali kararının hatırlatıldığı konuşmalarda “1 Mayıs sabahı tüm işçileri, emekçileri, kadınları, gençleri, Taksim’de olmak isteyen herkesi bir elimizde Anayasa Mahkemesi kararı, diğer elimizde karanfillerimiz ile Taksim’e yürümeye çağırıyoruz” denildi.

TDB Genel Başkanı A.Tarık İşmen de yaptığı konuşmada;  “Emeğin yanında olduğumuz için 1 Mayıs’ta alanlarda olacağız ”dedi. Son yıllarda kontrolsüzce artan Dişhekimliği Fakültesi sayısının her sene ihtiyaçtan daha fazla dişhekimi mezun ettiğini ve dolayısıyla dişhekimleri arasında işsizliği artırdığını, artan işsizliğin bir sonucu olarak dişhekimlerinin de işçileştiğini  belirten İşmen, “Dişhekimlerinin işsizliğine de, işçileştirilmesine de karşı alanlarda olacağız” dedi.

Aynı zamanda dişhekimi emeklilerinin çoğunun SSK ve BAĞ-KUR emeklisi olduğunu söyleyerek, 10 bin TL bandında bir emekli aylığı aldıklarını vurgulayan İşmen, “Bu tablo, emekli dişhekimlerinin 50 bin TL olan yoksulluk sınırının 5 kat altında bir ücretle geçinmeye mahkum olduğu anlamına gelir” dedi.

İşmen; kamuda çalışan dişhekimleri arasında ise mobbingin oldukça yaygın olduğunu belirtirken, “15 dakikada 1 hasta baskısına karşı da alanlarda olacağız” dedi.

HABER GÖRSELLERİ